Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Zinātniskie lasījumi:Arheologam un vēsturniekam, LZA īstenajam loceklim, Dr.habil.hist. Andrim Caunem - 80
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.01.2018.

2017. gada 29. jūnijā plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā ( Rīgā, Rūpniecības ielā 10), atzīmējot Dr. habil. hist, prof., Valsts emeritētā zinātnieka Andra Caunes 80. dzimšanas dienu, notika zinātniskie lasījumi, kurus organizēja LU Latvijas vēstures institūts sadarbībā ar LU Akadēmisko bibliotēku. Tiks atklāta arī jubilāra publikāciju izstāde.

Dr. habil. hist. Andris Caune ir arheologs, viduslaiku vēsturnieks, grāmatu izdevējs. Savu arheologa un vēsturnieka darba mūžu A. Caune ir veltījis Rīgas pētniecībai – laikā no 1970. līdz  1994. gadam viņš vadīja Rīgas arheoloģiskās izpētes grupu. Viņa vadībā izrakumi notika 40 arheoloģiskajos objektos, tā rezultātā tika restaurēts viduslaiku Rīgas plānojums, noskaidroti 13.–14. gs. apbūves tipi, iegūtas jaunas atziņas par pilsētas nocietinājumiem, kā arī viduslaiku iedzīvotāju dzīvesveidu. A. Caune Rīgas arheoloģijai veltījis virkni rakstu, kas publicēti daudzos izdevumos Latvijā, Vācijā, Polijā, Krievijā u.c.

Par savu pētījumu rezultātiem viņš referējis neskaitāmās starptautiskajās konferencēs, piemēram, 2008. gadā  LU Latvijas vēstures institūta un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja organizētajā konferencē „Hanzas pilsēta Rīga – starpniece starp austrumiem un rietumiem”.

Andris Caune publicējis 13 grāmatas un ap 800 zinātniskus un populārzinātniskus rakstus. Lielu popularitāti ieguvusi viņa izdotā grāmatu sērija, kas veltīta Rīgai pirms 100 gadiem, apkopojot 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma atklātnes.

Laikā no 1996. līdz 2002. gadam viņš bija LU Latvijas vēstures institūta direktors, no 1998. līdz 2008. gadam – Valsts prezidenta vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs. 2002. gadā pēc Andra Caunes iniciatīvas tika izveidots Latvijas vēstures institūta apgāds. A. Caunes vadībā apgāds izdevis Valsts prezidenta vēsturnieku komisijas rakstu 25 sējumus, „Latvijas Vēstures Institūta Žurnālu”, „Latvijas viduslaiku pilis”, „Senā Rīga” un daudzus citus pazīstamus izdevumus.

Andra Caunes zinātniskie un sabiedriskie nopelni augstu novērtēti – viņš ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas un Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas īsteno locekli, ir citu, vairāku ārzemju zinātnisko organizāciju biedrs. A. Caune saņēmis Latvijas ZA Lielo medaļu, ir Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, saņēmis arī Atzinības krusta 2. šķiru.