Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Bibliotēka starpnozaru attīstībai: inovācijas domāšanā un vērtību izpratne
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.01.2018.

Projekta vadītājs:  LU AB direktora vietniece Dr.phil. Ineta Kivle

Projekts plānots kā pētniecisku, informatīvu un publicistisku pasākumu kopums, kurā Bibliotēkas kultūrvēsturiskais krājums tiek inovatīvi interpretēts konceptuālās izstādēs, diskusijās un konferencēs.

Projekta īstenošana:

  • Veicina starpnozaru pētniecības  attīstību vairākās formās: konceptuālās izstādēs, diskusijās un konferencēs, zinātniskos pētījumos un publikācijās.
  • Attīsta starpnozaru pētniecības metodoloģija, kas izmantojama atmiņas institūciju krājuma pētniecībā un popularizēšanā.
  • Krājuma interpretācijās izmanto 21. gadsimta pētnieciskās tendences un komunikācijas veidus, kas vieno kultūrvēsturiskas liecības ar laikmetam atbilstošu vizuālu un māksliniecisku izpildījumu.
  • Veic inovatīva, interaktīva, starpnozaru Letonikas pētniecību, iesaistot studentus un LU akadēmisko personālu.
  • Integrējas LU akadēmiskajos un zinātniskajos procesos, nodrošina LU studentiem prakses iespējas konceptuālu izstāžu veidošanā, pētniecībā un pasākumu organizēšanā. 

Projekta aktivitātes:

  • 2017. gada rudens. Bibliotēkas konferenču zāles IKT bāzes atjaunošana un modernizēšana.
  • 2017. gada 15. septembris. Starptautiska zinātniska konference Kārļa Egles – 130gadei “... ja Tu vari priecāties par darbu, … tad tā ir Tava paradīze”.
  • 2017. gada 29. septembris.  Zinātnieku nakts  pasākums: diskusija LU Akadēmiskajā bibliotēkā “Inovācijas domāšanā”.
  • LU 76.  Starptautiskās zinātniskas konferences ietvaros, LU Akadēmiskās bibliotēkas sekcija “Saprašanās māksla”.