Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Krājuma digitalizācija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.11.2016

Lai nodrošinātu Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu materiālu ilglaicīgu pieejamību un saglabāšanu, kopš 2006. gada Akadēmiskā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku piedalās Valsts ilgtermiņa programmā Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā “Letonika”, pieprasītu periodisko izdevumu, grāmatu, karšu, plakātu, rokrakstu, un fotogrāfiju digitalizācijā. No 2010. līdz 2012. gadam LU AB sagatavoja, restaurēja un nodeva digitalizācijai Latvijā svešvalodās un trimdā izdotos periodiskos izdevumus (701 000 lpp.), kas pieejami portālā periodika.lv. Iesāktais darbs tiek turpināts. 2015.–2017. gadā LU AB sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku plāno digitalizēt 500 000 lpp. periodikas. 

 

Misiņa bibliotēkas rokraksti

 

 

Rakstnieka K. Krūzas dienasgrāmatas un atmiņas par latviešu kultūras darbiniekiem (1904–1959)

 

 

 70 sējumi

 

14 830 lpp. arhīvdatnes

 

Latviešu kultūras darbinieku un zinātnieku rokraksti

 

 

 

5 320 lpp. arhīvdatnes

 

Rīgas pilsētas bibliotēkas manuskriptu kolekcijas rokraksti

 

 

Buholca Baltijas ģenealoģisko materiālu un ģerboņu kolekcija „Materialien zur Personenkunde der Ostsee–Provinzen” (rokraksti līdz 20.gs. sākumam)

 

 

 

53 sējumi

 

 

48 000 lpp. arhīvdatnes

 

J.K.Broces kolekcijas materiāli (rokraksti un zīmējumi līdz 19. gs.sākumam):

”Proben von Schriftzugen vom Jahre 1300 bis 1561”, “Sylloge diplomatum Livoniam illustrantium” (zīmogu un dokumentu paraugi), “Livland am Ende des 18.Jh.” (kartogrāfiskie materiāli un informācija par Vidzemes un Igaunijas draudzēm), Wapppenbuch (Baltijas ģenealoģiskie materiāli un ģerboņi).

 

 

 

 

 

 

 

15 200 lpp. arhīvdatnes.

 

„Missale Rigense”(13.gs. pergamenta rokraksts)

 

 

 

380 lpp. arhīvdatnes

 

Ceļojumu apraksti un dienasgrāmatas (J. Reitera, M. Vīdava, V.Krauzes); 17. un 18.gs rokraksti

 

 

 

 4 300 lpp. arhīvdatnes

 

Attēli

 

 

Misiņa bibliotēkas kolekcijas un Rīgas pilsētas bibliotēkas kolekcijas attēli (personu un vietu fotogrāfijas un grafiskie darbi līdz 21.gs. sākumam)

 

 

 

 

 8 630 arhīvdatnes

 

Iespieddarbi

 

 

Rīgas pirmā tipogrāfa N.Mollīna kolekcija (1588–1625)

 

 

 

 1 520 lpp. arhīvdatnes

 

Latvijā izdoto seniespiedumu kolekcija (1625–1855)

 

 

 

6 420 lpp. arhīvdatnes

 

Periodiskie izdevumi

 

 

Latvijā svešvalodās (galvenokārt, vācu un krievu) izdotie periodiskie izdevumi līdz 1945.gadam.

 

 

 

 653 000 lpp. arhīvdatnes

 

Latviešu valodā trimdā izdotie periodiskie izdevumi.

 

 

 

48 000 lpp. arhīvdatnes

 

Latvijā izdotie periodiskie izdevumi poļu valodā (līdz 1940.gadam).

 

 

 

 10 540 lpp. arhīvdatnes