Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU AB izdošanai sagatavotie darbi 2007. gads
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.10.2016.

 

Starptautiskās zinātniskās konferences "Dr.Augusts Bīlenšteins par latviešu kultūras pamatvērtībām - arī Eiropā" referātu krājums. - Rīga: LAB, 2007. - 259 lpp.: il. - Teksts paral. latv., vācu val.

Ievērojamā Baltijas zinātnieka, teologa un kultūras darbinieka Augusta Bīlenšteina (1826-1907) simt gadu atceres konference rezumē šī cilvēka daudzveidīgo veikumu no aizvadītā gadsimta pārvērtību perspektīvas. Referāti atspoguļo A. Bīlenšteina darbību teoloģijā, vēsturē, arheoloģijā, valodniecībā, folkloristikā, etnogrāfija un literatūrā. No šodienas viedokļa tiek aplūkots A. Bīlenšteina devums latviešu nācijas kultūras augšupejā.

 

 

 Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Ivars Kalviņš: biobibliogrāfija. - Rīga: LAB , 2007. - 354 lpp.: il. - Teksts latv., angļu, krievu un vācu val. – (Latvijas zinātnieki).

Biobibliogrāfisks rādītājs par ievērojamo medicīnas ķīmijas speciālistu, izcilo jaunu ārstniecisko preparātu izgudrotāju, veiksmīgu zinātnes organizatoru, Organiskās sintēzes institūta direktoru Ivaru Kalviņu.

 

  

 Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Ojārs Neilands: biobibliogrāfija. – Rīga: LAB , 2007. - 262 lpp.: il. - Teksts latv. angļu, krievu un vācu val. – (Latvijas zinātnieki).

Biobibliogrāfisks rādītājs par plaši pazīstamo organiskās ķīmijas speciālistu Ojāru Neilandu (1932-2003), talantīgu ķīmijas pedagogu un zinātnieku

 

 

  Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Bibliopolis XX "Bibliotēka un sabiedrība: mijiedarbības iespējas".-Rīga:LAB,2006.-251 lpp.-Teksts latviešu un krievu val.

Krājumā ietverti Igaunijas, Latvijas, Lietuvas Zinātņu akadēmiju bibliotēku un V. Karazina Harkovas nacionālās universitātes Centrālās zinātniskās bibliotēkas speciālistu referāti par jaunāko pieredzi bibliotēku darbā. Krājumu ievada D. Sklerutes referāts, kas atspoguļo konferences vēsturisko attīstību četrdesmit gadu garumā, bet noslēdz nolasīto referātu bibliogrāfija no 1967.-2006. gadam