Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU AB izdošanai sagatavotie darbi 2009. gads
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.10.2016.

 

 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe profesore Aina Blinkena: biobibliogrāfija / Latvijas Akadēmiskā bibl.; sast. I. Barone, S. Čvanova; bibliogr. red. D. Ivbule; darba sagat. piedalījās S. Dvinska, Dz. Zaķe. - Rīga: LAB , 2009. - 219 lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, fr., lietuv., vācu val.

 

 

 

 Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Baiba Rivža: biobibliogrāfija / LAB; sast. I. Barone, S. Čvanova, J. Klebā; red. D. Ivbule; darba sagat. piedalījās E. Tantiba, Dz. Zaķe. - Rīga: LAB, 2009. - 399 lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val.

 

 

 

Profesors Dr. habil. sc. ing. Andris Krēsliņš: biobibliogrāfija / LAB; sast. J. Klebā; bibliogr. red. D. Ivbule. - Rīga: LAB, 2008. - 383 lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., angļu, kr., lietuv. val. – 250 eks.