Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU AB izdošanai sagatavotie darbi 2010. gads
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.10.2016.

  

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, profesors Arnis Treimanis: biobibliogrāfija = Full Member of Latvian Academy of Sciences, Professor Arnis Treimanis: biobibliography = Академик Латвийской академии наук, профессор Арнис Трейманис: биобиблиография / Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibl.; sast. I. Barone, D. Ivbule; izd. sagat. D. Ivbule; bibliogr. red. D. Ivbule; darba sagat. piedalījās E. Tantiba. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2010. - 191, [3] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, vācu val.

 

 

 

LZA korespondētājlocekle, profesore, Dr.philol. Ausma Cimdiņa: biobibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibl., Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibl.; sast. J. Klebā, R. Visocka, D. Tretjakova; [red.], izd. sagat. D. Ivbule; lit. red. G. Bērziņa; tulk. E. Kariks. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2010. - 180, [2] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, lietuv., sp., vācu val.

 

 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Elmārs Blūms: biobibliogrāfija = Full Member of Latvian Academy of Sciences Elmārs Blūms: biobibliography / Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibl.; sast. I. Barone, D. Ivbule; izd. sagat. D. Ivbule; bibliogr. red. D.Ivbule. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2011. - 180, [2] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu val.

 

 

 

Depkin L. Lettisches Wörterbuch: the original manuscript transcribed and annotated by Trevor G. Fennell. - Rīga: LAB, 2009. - Vol.5: Addenda I: Errata, Nachricht, Appendices A-C. - VIII, 344 p. - Bibliogr.: p. 343-344 ([22] ref.). - Latv., Germ., Lat., Engl.

 

 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe profesore Aina Blinkena - Rīga: LAB , 2009. - 219 lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr., angļu, fr., lietuv., vācu val .