Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
2011
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.10.2016.

 

 

Латыши на Харьковщине: сборник архивных документов и материалов / Гос. архив Харьковской области, Центр краеведения Харьковского нац. ун-та им. В. Н. Каразина, Акад. б-ка Латв. ун-та; сост.: О. С. Гнездило, О. С. Коптева, Л. А. Панасенко ... [и др.]; науч. ред. С. И. Посохов; рец. В. Коцере. - Харьков: ИПП "Контраст", 2011. - Вып.1. - 159 с.: ил., факс.

 

 

 

Profesors Dr. habil. hist. Rihards Treijs: biobibliogrāfija II / Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibl.; sast., izd. sagat., bibliogr. red. D. Ivbule. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - II. - 74, [1] lpp.: il. - (Latvijas zinātnieki). - Latv., kr. val.

 

 

 

Depkin L. Lettisches Wörterbuch: the original manuscript transcribed and annotated by Trevor G. Fennell. - Rīga: LU Akadēmiskais apg., 2011. - Vol. 6: Addenda II: Errata, Nachricht, Appendices D-H. - VIII, 338 p. - Bibliogr.: p. 337-338 ([21] ref.). - Latv., Germ., Lat., Engl.

 

 

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Juris Ekmanis: biobibliogrāfija / Latvijas Zinātņu akadēmija; sast. Ilze Barone, Dagnija Ivbule; bibliogr. red., izd. sagat. Dagnija Ivbule. - Rīga: Fizikālās enerģētikas inst., 2011. - 325 lpp.: il. - Latviešu, krievu, angļu val. - (Latvijas zinātnieki).