Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU AB izdošanai sagatavotie darbi 2012. gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.10.2016.

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas izdošanai sagatavotie darbi 2012. gadā

 Johann Christoph Brotze: zbior rysunkow Johann Christoph Brotze oraz opis Baltyku w Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Lotewskiego: wystawa, 16 stycznia-16 luty 2012 roku, Biblioteka Uniwersytety Gdanskiego / [V. Mazulis]; design A. Plotka. - [Riga, 2012]. - 1 saloc. lp. 6 lpp. : il. –Teksts paral. poļu un angļu val.

 Depkin Liborius. Lettisches Wörterbuch / Liborius Depkin ; the original manuscript transcribed and annotated by Trevor G. Fennell; sagatavots izdošanai LU AB. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - Vol. 7: Addenda III : Register deutscher Wörter. - VIII, 316 lpp. -Bibliogr.: 315.-316. lpp. – Vācu un latviešu, daļēji latīņu val.; ievads un koment. angļu val.

 Виставка Johann Christoph Brotze "Колекцiя малюнкiв й описiв Лiфляндiї Йоганна Кристофа Бротце (1742-1823) в Академiчнiй бiблiотецi Латвiйського унiверситету" 20 вересня по 31 жовтня 2012 року у Ηауковiй бiблiотецi Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка / design A. Plotka. - [Рига], 2012. - 1 л., слож. 8 с.: ил. - Текст парал. на укр. и англ. яз.

 Виставка Johann Christoph Brotze "Колекцiя малюнкiв й описiв Лiфляндiї Йоганна Кристофа Бротце (1742-1823) в Академiчнiй бiблiотецi Латвiйського унiверситету" 24 травень по 24 червень 2012 року у Центральнiй науковiй бiблiотецi Харкiвського нацiонального унiверситету iменi В. Η. Каразiна / design A. Plotka. - [Рига], 2012. - 1 л., слож. 8 с.: ил. - Текст парал. на укр. и англ. яз.

 

 Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas līdzdalību izdotie darbi 2012. gadā

 Hrščenoviča E., Leimane D., Īvāns D. Mans mīļais zooloģiskais dārzs: [grām. aut. pateicība arī Misiņa bibl. darbiniekiem par atbalstu tās veidošanā]. - Rīga: Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, 2012. – 303 lpp.: il. - Bibliogr.: 301.-303. lpp.

 Jansone A. Krustpils villaines: kultūrvēsturisks pētījums par izšūtajām Krustpils tipa villainēm Austrumlatvijā (18. gs. beigas - 19. gs. pirmā puse): [grām. arī att. no J. K. Broces zīm. kolekcijas LU AB Rokr. un retogrām. nod.]. - Rīga: Zinātne, 2012. - 263 lpp.: il., kartes. - Bibliogr. nod. beigās. - Kopsav. angļu val.

 Kļaviņš K. Cēsis – Latvijas vēstures simbols: [grām. aut. pateicība arī LU AB galv. bibliotekārei A. Taimiņai par palīdzību darba tapšanā]. -Cēsis: Cēsu tūrisma un kultūras centrs, 2012. - 62, [2] lpp.: il., faksimili. - Bibliogr.: [63.-64.] lpp.

 Kļaviņš K. Cēsis - a symbol of Latvian history: [the auth. expresses a heartfelt thank you to A. Taimiņa, head librarian at the AL of the Univ. of Latvia]. - Cēsis: Cesis Culture and Tourism Centre, 2012. -62, [2] p.: ill., facs. - Bibliogr.: p. [63.-64.].

 Kļaviņš K. Cēsis - ein Symbol der Geschichte Lettlands: [der Auth. dankt auch der Chefbibliothekarin der AB der Univ. Lettland A. Taimiņa]. - Cēsis: Kultur- und Tourismuszentrum Cēsis, 2012. - 62, [2] S.: Ill., Faks.- Bibliogr.: S. [63.-64.].

 Pullats R., Pullats R., Urtāns A. Spirta jūra: kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem kariem: [grām. aut. pateicība arī LU Akadēmiskās bibl. darbin.: projekta vad. V. Kocerei, dokumentālistam V. Mazulim, galv. bibliotekārēm I. Šmitiņai un D. Ivbulei] / red. A. Urtāns, G. Godiņš, I. Jansone; māksl. A. Plotka; projekta vad. V. Kocere. - Rīga: Zinātne, 2012. - 463 lpp. : il., faksimili, notis, tab. - Bibliogr.: 381.-436 lpp. – Personu rād.: 437.-463. lpp.

Rec.: Ušča A. Grāmatas līdzautoru atrod Bauskā : igauņu un latviešu vēsturnieks piedalās kopīgā pētījumā // Bauskas Dzīve. – Nr. 127 (2011, 2. nov.), 6. lpp. – Pieejams arī elektroniskais resurss: public.monitorings.lv/2011_11/Izglitiba/03/BaDz-02112011-6.pdf.

Ādamsone A. Izdota grāmata par kontrabandas spirta ceļiem no Igaunijas uz Somiju pagājušā gadsimtā [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: bar.lv/izdota-gramata-par-kontrabandas-spirta-celiem-no-igaunijas-uz-somiju-pagajusa-gadsimta; www.leta.lv/archive/search/.

Apcerējuma "Spirta jūra" atvēršanas svētki [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Liepājas Universitātē 2012. g. 22. nov.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: liepajaskultura.lv/lv/jaunumi/apcerejuma-spirta-jura-atversanas-svetki.

Hermanis V. Mare spiritus, kas neaizsalst // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 224 (2012, 14. nov.), 11. lpp.: il.

Izdota grāmata par Baltijas jūras spirta kontrbandu [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Liepājas Universitātē 2012. g. 22. nov.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/izdota-gramata-par-baltijas-juras-spirta-kontrabandu/.

Izdota grāmata "Spirta jūra. Kontrbanda Baltijas Jūrā starp diviem kariem" [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Ventspils bibl. 2012. g. 14. dec.] / Ventspils bibl. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.ventspils.lv/lat/kultura/32408-izdota-gramata-spirta-jura-kontrabanda-baltijas-jura-starp-diviem-kariem.

[Kocere V.] Grāmatas atklāšanas pasākums [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Liepājas Universitātē 2012. g. 22. nov.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.google.com/calendar/event ...

Kontrabandas spirta ceļš pirms simts gadiem Baltijā: Latvijas un Somijas vēstnieki Tallinā rīko grāmatas atvēršanas svētkus / Latvijas vēstniecība Igaunijā // Latvia Amerikā. - Nr. 47 (2012, 1. dec.), 12. lpp.: il.

Pujēna S. "Spirta jūra": muitniekiem un liepājniekiem (galerija, video) [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Liepājas Universitātē 2012. g. 22. nov.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.irliepaja.lv/lv/raksti/kultura/spirta-jura-muitniekiem-un-liepajniekiem-galerija-video/.

Pumpura A. Izdota grāmata "Spirta jūra. Kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem kariem [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Ventspils bibl. 2012. g. 14. dec.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx.

Reģiona bibliotekāri tiksies Bauskā [Elektroniskais resurss]: [sakarā ar grām. atvēršanas svētkiem Bauskas kultūras centrā 2012. g. 14. nov.]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.basukasdzive.lv/portals/izklaide/raksts.html.

Sprūde V. "Spirta jūra" tagad arī latviski // Latvijas Avīze. - Nr. 196 (2012, 5. okt.), 6. lpp. – Pieejams arī elektroniskais resurss: la.lv/index2.php; www.leta.lv/archive/search/.

Urtāns A. "Spirta jūra. Kontrabanda Baltijas jūrā strap diviem kariem" / intervēja I. Raubišķe // Brīvā Latvija. - Nr. 42 (2012, 3./9. nov.), 9. lpp.: il.

Urtāns A. "Spirta jūra. Kontrabanda Baltijas jūrā strap diviem kariem" / intervēja I. Raubišķe // Laiks. - Nr. 42 (2012, 3./9. nov.), 13. lpp.: il.

Ušča A. Bauskas vēsturnieks – līdzautors grāmatai "Spirta jūra" [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: bauskasdzive.diena.lv/kultura-un-izklaide/bauskas-vesturnieks-lidzautors-grmatai-spirta-jura-2422; www.bauskasdzive.lv/portals/izklaide/raksts.html.

Vasks A. Spirta jūra Latvijas piekrastē / ar A. Urtāna koment. // Playboy. - Nr. 24 (2012, sept.), [44.]-46.lpp.: il.

Vēsturnieks pēta "Spirta jūru" : [A. Urtāns] // Bauskas Dzīve. - Nr.114 (2012, 1. okt.), 11. lpp.: il.

"Zinātnes" grāmata – Jūsu intelektam un radošajam garam [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL: www.zinatnesgramatas.lv/lv/izdotaas-graamatas-3644/open-products:482501.

Лебедева Η. "Море спирта" на Балтике / в тексте рассказывают А. Уртанс, Р. Пуллат // Вести сегодня. - N 155 (8 окт. 2012), с. 10: ил. - Доступен также электрон. ресурс: vesti.lv/culture/418-archive/32841-225603.html.

 Rožkalne A. Lauva: dzejniece Astrīde Ivaska: [aut. pateicība arī J. Misiņa bibl. par atļauju izmantot A. Ivaskas fonda mater.] / Latvijas Universitātes Lit., folkloras un mākslas inst. - Rīga: LU Lit., folkloras un mākslas inst., 2012. - 382 lpp., [64] lpp. iel. il.,faks., portr. – Ietver bibliogr. un rād. - Kopsav. angļu val.

Rec.: Bondarevska S. "Līčulokos" cauri "pasaules pagalmiem" // Sveika, Dublina. - Nr. 12 (2012, 29. aug.), 8. lpp.

BondarevskaS. Lauvas zīmē dzimusī // Sveika, Dublina. - Nr. 12 (2012, 1. aug.), 23. lpp.

Kubuliņa A. Divi lieli darbi literatūrzinātnē: pārdaudzums // Latvju Teksti. - Nr. 9 (2012, rudens), 40.-42. lpp. 

Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā: monogrāfija: [grām. izdošanā arī LAB atbalsts, kā arī aut. pateicība LAB un Misiņa bibl. darbin. A. Taimiņai, V. Kincei, A. Porietei, A. Šmitei, G. Jaumnuktānei, K.Plostnicei, M. Taubei (1914-1996)] / LZA, LU Latvijas Vēstures inst.; J. Stradiņš. - 2. izd. - Rīga: Latvijas Vēstures inst., 2012. - 639, [1] lpp.: il., portr., faks. - Kopsav. angļu, kr. val.

 Treijs R. MiķelisValters: [grām. aut. pateicībaMisiņa bibl. un tās darbin. Dz. Markusei, D. Ivbulei, K. Plostniecei]. - Rīga: Jumava, 2012. - 270, [1] lpp., 4 lp. iel. il. – Ietver bibliogr. - Kopsav. angļu val.

 Tukuma novada kultūrvēsture: rakstu krāj.: [grām. ievietoti att. arī no LU Akadēmiskās bibl.] / sast. A. Ozola. - [Tukums]: Tukuma muzejs, 2012. - XI. - 240 lpp.: il. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu val.

 

Клявиньш К. Цесис - символ истории Латвии: [авт. благодарит также гл. библиотекаря А. Тайминю Акад. б-ки Латв. ун-та]. - Цесис: Агентура самоуправления "Цесисский центр истории и культуры", 2012. - 62, [2] с.:ил., факс. - Библиогр.: с. [63-64].

 

Хрщенович Э., Леймане Д., Иванс Д. Мой милый зоологический сад: [авт. кн. благодарит также сотрудников б-ки Мисиня] / пер. Р. Добровенский.- Рига: Риж. нац. зоолошический сад, 2012. - 303 с.: ил. - Библиогр.: с. 301-303.