Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU AB izdošanai sagatavotie darbi 2015. gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.10.2016.

Latvijas Universitātes Akadēmiskās biblitēkas izdošanai sagatavotie darbi 2015. gadā

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, profesore Vija Zaiga Kluša: biobibliogrāfija II / Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka; sast. D. Ivbule. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 137, [2] lpp.: il., portr. - (Latvijas zinātnieki). - Personu rād.: 132.-137. lpp. - Latv., angļu, kr. val.

Inform.: Kipere Z. Par pleca sajūtu, draugiem un brālībām. - Paraksts: Z. K. // Zinātnes Vēstnesis. - Nr. 17 (2015, 26. okt.), 3. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.lza.lv/index.php.

 

Ar LU Akadēmiskās bibliotēkas līdzdalību izdotie darbi 2015. gadā

Blaufūss F. B. Vidzemes stāsti: stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753: [grām. sagatavošanā izmantots LU AB rokraksts; pateicība par līdzdalību grām. tapšanā arī LU AB direktorei V. Kocerei un darbiniekiem par palīdzību rokraksta digitālajā apstrādāšanā] / red. J.Šiliņš. - Rīga: Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2015. - 253 lpp.: faksimils. - Bibliogr. zemsvītras piez.

Rec.: Briede I. Izdots unikāls manuskripts - "Vidzemes stāsti" (1753) [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: www.svetdienasrits.lv.

Daija P. Vecā jaunā vēsture // Domuzīme. - Nr. 3 (2015), 48. lpp.: il.

Sprūde V.  Ne sliktāk par Merķeļa "Latviešiem": [par LU AB glabātā rokraksta izdošanu grāmatā] // Latvijas Avīze. - Nr. 102 (2015, 1. jūn.), 6. lpp.: il.

"Vēstures izpētes un ... ": [jaunākā lit. vēsturē] // Latvijas Arhīvi. - Nr. 1/2 (2015), [203.]-204.lpp.: il.

 Gailīte Z. Mūsu Baumaņu Kārlis: [grām. izmantoti fotoatt. arī no LU AB; pateicība par līdzdalību grām. tapšanā arī LU AB direktorei V. Kocerei]. - Rīga: Zvaigzne, 2015. - 166, [9] lpp.: il., faks.

Rec.: Birzkope I. Arī Baumaņu Kārlis priecātos par tik daudzpusīgu Himnas goda dienu: [par grām. atvēršanas svētkiem Viļķenē] // Auseklis. - Nr. 59 (2015, 29. maijs), 6. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.auseklis.lv.

 Lancmanis I. Rundāles pils = Rundāle palace: [grām. aut. pateicība arī LU AB par grāmatā ievietotajiem attēliem]. - Rundāle: Rundāles pils muzejs, 2015. - I: Vēsture = History. - 426, [3] lpp.: faksimili, il., plāni. - Bibliogr. piez. parindēs. - Personu rād.: 423.-[427.] lpp. - Teksts paral. latv. un angļu val.

 Letonica: humanitāro zinātņu žurnāls: [žurn. publikācijās att. no LU AB Rokrakstu un reto grām. nod. krājuma]. - 2015. - N 30: The Riga humanists and beyond. - 111 lpp.: il. - Teksts angļu val., kopsav. latv. val.

 Meža skola: jautra grāmata bērniem: [grām. pateicība par atbalstu izdošanā LU AB Misiņa bibliotēkai un G. Jaunmuktānei] / K. Dziļlejas teksts (pēv C. F. von Šlihtegrolla). - Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. - [24] lpp.: il.

 Pareizticība Latvījā: vēstures apcerējumi: [grām. izdota par godu pareizticīgo dievkalpojuma latviešu valodā 170. gadadienai, izmantojot 1931. gada izd., kas glabājas LU Akadēmiskajā bibl.] / sast. A. Pommers. - Rīga: Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes izdevniecības nod., 2015. - 136 lpp.

 Putniņa M. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē: [grām. izmantoti materiāli arī no LU AB krājuma]. - Riga: Neputns, 2015. - 399 lpp.: il., plāni. - Bibliogr.: 360.-362. lpp. - Personu rād.: 368.-373. lpp. - Kopsav. angļu val. - (Mākslas pieminekļi Latvijā).

 Rainis, Aspazija kaj esperanto: [la fotoj el la kolekto de la biblioteko Misiņa de Akademia biblioteko de Latvia Universitato] / komp. M. Burgmeister; por eldoni preparis A. Zigmunde. - Talsi: APL, 2015. - 127 p.: faks., ill.

 Spārītis O. Esejas par Latvijas sakrālo kultūru: [grām. arī pateicība LU AB direktorei V. Kocerei, Misiņa bibl. vad. G. Jaunmuktānei]. - Rīga: Jumava, 2015. - 213, [2] lpp.: il. - Bibliogr. nod. beigās.

 Stinkule S., Pujāte I., Tuča G. Jānis Krēsliņš: latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs = Jānis Krēsliņš: researcher of Latvian traditional culture: [grām. pateicība par atbalstu arī LU AB Misiņa bibl.] / sast. S. Stinkule; tekstu aut.: I. Pujāte, S. Stinkule, G. Tuča. - Rīga: Neputns, 2015. - 320 lpp.: faksimili, il., kartes. - Bibliogr. zemsvītras piez. - Teksts latv., angļu val.

Rec.: Apgāds 'Neputns' izdevis grāmatu 'Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs' [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL:  delfi.lv/kultura/news/books/apgads-neputns-izdevis-gramatu-janis-kreslins-latviesu-tradicionalo-kulturas-vertibu-izzinatajs.d.

Auzāne I. Latviešu tautas vēsturiskais portrets // Diena. - Nr. 233 (2015, 7. dec.), 13. lpp.: il.

Hermanis V. Jānis Krēsliņš: mantojums un mīklas// Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 232 (2015, 4.-6. dec.), 12.-13. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: nra.lv/kultura/157256-janis-kreslins-mantojums-un-miklas.htm.

Izdod grāmatu "Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs" [Elektroniskais resurss] / Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. - Pieejams: URL: lnvm.lv.

Izdota grāmata "Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs" [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: www.lza.lv/index.php.

Jānis Krēsliņš - latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs [Elektroniskais resurss]. - Pieejams: URL: neputns.lv/book/janis-kreslins-latviesu-tradicionalo-kulturas-vertibu-izzinatajs/.

Plaude D. Izdota grāmata par alsviķieti Jāni Krēsliņu // Malienas Ziņas. - Nr. 93 (2015, 1. dec.), 12. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.malienaszinas.lv.

 Zanders O. Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos: 18. gadsimts, 19. gadsimts, 20. gadsimts: [grām. izmantoti materiāli arī no LU AB krājuma]. - Rīga: Zinātne, 2015. - 373, [1] lpp., [64] lpp. ielīmes: il., faks.

Rec.: Gaitniece L. Jauns pienesums latviešu grāmatniecības vēsturē // Latvijas Avīze. - (Piel. "Kultūrzīmes"; Nr. 43). - Nr. 210 (2015, 3. nov.), 6.-7. lpp. - Pieejams arī elektroniskais resurss: www.leta.lv/archive/search/.

Jundze A. Grāmatu apskats: Ojārs Zanders. Etīdes latviešu grāmatniecības trijos gadsimtos.- (Grāmatas) // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr. 194 (2015, 12. okt.), 10. lpp.: il. - Pieejams arī elektroniskais resurss: nra.lv/izklaide/p-s-kultura/gramatu-apskats/152859-gramatu-apskats-ojars-zanders-etides-latviesu-gramatniecibas-trijos-gadsimtos.htm.