Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Valters, Jānis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vaļevska, ValentīnaMeklē Valters , Miķelis

   1.
Miķelis Valters. [1910. gadi], Rīga. Fotogrāfs: Mārtiņš Lapiņš. 12,5 x 16,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R32405-36-3.
Topogrāfija/Šifrs: Iz262-36-3.


Miķelis Valters ( 1874. 07. maijs - 1968. 27. marts ) politisks darbinieks, diplomāts, rakstnieks, [ps. Andrejs Paparde, Latvijas sūtnis Itālijā (1919-1924), Francijā (1924-1925), Polijā (1934-1938), Ungārijā (1936-1938), Beļģijā un Luksemburgā (1938-1940), konsuls Karalaučos (1928-1934)]
Mārtiņš Lapiņš ( 1873. 26. marts - 1954. 19. janvāris ) fotogrāfs, kinodarbinieks; Rīga

   2.
Miķelis Valters. Otrā pusē veltījums Ivandei Kaijai, 1919. gada 21. novembris. Rīga. Fotogrāfs: Mārtiņš Lapiņš. 18,2 x 25 cm.

Inventāra Nr.: LABR R32405-36-6.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Iz262–36–6.


Miķelis Valters ( 1874. 07. maijs - 1968. 27. marts ) politisks darbinieks, diplomāts, rakstnieks, [ps. Andrejs Paparde, Latvijas sūtnis Itālijā (1919-1924), Francijā (1924-1925), Polijā (1934-1938), Ungārijā (1936-1938), Beļģijā un Luksemburgā (1938-1940), konsuls Karalaučos (1928-1934)]
Ivande Kaija ( 1876. 13. oktobris - 1942. 02. janvāris ) rakstniece, [īst. v. Antonija Lūkina, dz. Meldere-Millere]
Mārtiņš Lapiņš ( 1873. 26. marts - 1954. 19. janvāris ) fotogrāfs, kinodarbinieks; Rīga

   3.
Miķelis Valters. [1923]. Fotogrāfs: nezināms. 15 x 11 cm.

Inventāra Nr.: LABR R32405-36-2.
Topogrāfija/Šifrs: Iz262-36-2.


Miķelis Valters ( 1874. 07. maijs - 1968. 27. marts ) politisks darbinieks, diplomāts, rakstnieks, [ps. Andrejs Paparde, Latvijas sūtnis Itālijā (1919-1924), Francijā (1924-1925), Polijā (1934-1938), Ungārijā (1936-1938), Beļģijā un Luksemburgā (1938-1940), konsuls Karalaučos (1928-1934)]

   4.
Miķelis Valters. Šaržs. Drukāts. [1930. gadu sākums]. Mākslinieks: Indriķis Zeberiņš. 19,7 x 6,7 cm.

Inventāra Nr.: LABR R32405-36-4.
Topogrāfija/Šifrs: Iz262-36-4.


Miķelis Valters ( 1874. 07. maijs - 1968. 27. marts ) politisks darbinieks, diplomāts, rakstnieks, [ps. Andrejs Paparde, Latvijas sūtnis Itālijā (1919-1924), Francijā (1924-1925), Polijā (1934-1938), Ungārijā (1936-1938), Beļģijā un Luksemburgā (1938-1940), konsuls Karalaučos (1928-1934)]
Indriķis Zeberiņš ( 1882. 30. augusts - 1969. 18. maijs ) gleznotājs, ilustrators, karikatūrists, [rakstnieka Modra Zeberiņa tēvs]

   5.
Miķelis Valters. Šaržs. Drukāts. [1930. gadu sākums]. Mākslinieks: Indriķis Zeberiņš. 11,5 x 6 cm.

Inventāra Nr.: LABR R32405-36-5.
Topogrāfija/Šifrs: Iz262-36-5.


Miķelis Valters ( 1874. 07. maijs - 1968. 27. marts ) politisks darbinieks, diplomāts, rakstnieks, [ps. Andrejs Paparde, Latvijas sūtnis Itālijā (1919-1924), Francijā (1924-1925), Polijā (1934-1938), Ungārijā (1936-1938), Beļģijā un Luksemburgā (1938-1940), konsuls Karalaučos (1928-1934)]
Indriķis Zeberiņš ( 1882. 30. augusts - 1969. 18. maijs ) gleznotājs, ilustrators, karikatūrists, [rakstnieka Modra Zeberiņa tēvs]

   6.
Latvijas sūtnis Dr. Miķelis Valters pie Latvijas sūtniecības nama, dodoties uz Polijas Valsts Prezidenta pili iesniegt akreditēšanas dokumentus. No kreisās: 1. Latvijas militārais atašejs pulkvežleitnants Eduards Klūge, 2. Sūtniecības atašejs Varšavā Voldemārs Āboltiņš, 3. Polijas Valsts Prezidenta adjutants kapteinis Gruževskis, 4. Latvijas sūtnis Dr. Miķelis Valters, 5. Sūtniecības sekretārs Varšavā Nikolajs Āboltiņš, 6. Polijas ārlietu ministrijas protokola šefs grāfs Romers, 7. ?. 1934. gada oktobris, Varšava. Fotogrāfs: Edvards Fikus. 16,2 x 22,4 cm.

Inventāra Nr.: LABR R32405-36-1.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Iz262–36–1.


Miķelis Valters ( 1874. 07. maijs - 1968. 27. marts ) politisks darbinieks, diplomāts, rakstnieks, [ps. Andrejs Paparde, Latvijas sūtnis Itālijā (1919-1924), Francijā (1924-1925), Polijā (1934-1938), Ungārijā (1936-1938), Beļģijā un Luksemburgā (1938-1940), konsuls Karalaučos (1928-1934)]
Eduards Klūge ( 1893. 02. jūnijs - 1942. 29. jūnijs ) kara aģents, [Latvijas militārais atašejs, 1941 deportēts uz PSRS]
Voldemārs Āboltiņš ( 1890. 05. maijs - pēc 1936. ) I šķ. sekretārs, [Latvijas sūtniecības atašejs Varšavā]
Gruževskis kapteinis, Polijas Valsts Prezidenta adjutants
Nikolajs Āboltiņš ( 1895. 26. augusts - 1982. 20. jūlijs ) I šķ. sekretārs, [Latvijas sūtniecības sekretārs Varšavā, Kauņā]
Romers Polijas Ārlietu ministrijas protokola šefs; Polija
Edvards Fikus fotogrāfs; Varšava


Valters, Jānis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vaļevska, Valentīna