Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Vīgners, Ivars
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vīgrabs, JurisMeklē Vīgners , Leonīds

   1.
Helēna Akuratere ar Fonoloģijas institūta pasniedzējiem un audzēkņiem No labās 1. rindā: 3. Helēna Akuratere, 4. Leonīds Vīgners, 5. Ernests Vīgners, 6. Jēkabs Kārkliņš. 1924. gada vasara, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 17 x 23 cm.

Inventāra Nr.: LABR R7681-09.
Topogrāfija/Šifrs: Akuratere Helēna 3-09.


Helēna Akuratere ( 1891. 10. decembris - 1976. 15. marts ) ilggadēja Rīgas paraugtipogrāfijas darbiniece, [rakstnieka Jāņa Akuratera māsa]
Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]
Ernests Vīgners ( 1850. 19. janvāris - 1933. 25. maijs ) komponists, diriģents, [arī Vīgneru Ernests; komponista, diriģenta Leonīda Vīgnera tēvs; dibinājis Fonoloģijas institūtu (1920)]
Jēkabs Kārkliņš ( 1867. 25. marts - 1960. 11. novembris ) dziedātājs, mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogs, [prof. (1927)]

   2.
Leonīds Vīgners orķestra mēģinājuma laikā. [1960.-1970. gadi], Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 12,5x18 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9239-4-1.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 18-4-1.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]

   3.
Leonīds Vīgners orķestra mēģinājuma laikā. [1960.-1970. gadi], Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 12,5x18 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9239-4-2.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 18-4-2.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]

   4.
Portrets. Leonīds Vīgners, pretskatā, līdz vidum. [ 1932. - 1933. gadi ]. Fotogrāfs: Fricis Gobiņš. 13,4x8,4 cm.

Kolekcija: Vīgners Leonīds.
Inventāra Nr.: RTMM 298212.
Topogrāfija/Šifrs: L.Vīgn. F1/17.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]
Fricis Gobiņš fotogrāfs, Jelgavā

   5.
Portrets. Leonīds Vīgners, sānskatā, līdz krūtīm. [ 1950. gadu sākums ]. Fotogrāfs: nezināms. 11,2x8,3 cm.

Kolekcija: Vīgners Leonīds.
Inventāra Nr.: RTMM 61796.
Topogrāfija/Šifrs: L.Vīgn. F1/2.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]

   6.
Portrets. Leonīds Vīgners, sānskatā, līdz vidum. Diriģē mēģinājuma laikā. Foto publicēts žurnālā "Zvaigzne". [ 1960. gadi ]. Fotogrāfs: nezināms. 22,3x20,3 cm.

Kolekcija: Vīgners Leonīds.
Inventāra Nr.: RTMM 184413.
Topogrāfija/Šifrs: L.Vīgn. F1/3.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]

   7.
Portrets. Leonīds Vīgners, sānskatā. Diriģē Dziesmu svētku estrādē. [ 1960. gadu vidus ]. Fotogrāfs: Laimonis Bļodnieks. 27,4x22,4 cm.

Kolekcija: Vīgners Leonīds.
Inventāra Nr.: RTMM 206940.
Topogrāfija/Šifrs: L.Vīgn. F1/4.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]
Laimonis Bļodnieks fotogrāfs; Rīga

   8.
Portrets. Leonīds Vīgners, pretskatā, diriģējot. [ 1980. gadi ]. Fotogrāfs: Juris Krieviņš. 14,7x9,9 cm.

Kolekcija: Vīgners Leonīds.
Inventāra Nr.: RTMM 276121(1).
Topogrāfija/Šifrs: L.Vīgn. F1/7.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]
Juris Krieviņš ( 1933. 13. maijs - 2000. 07. novembris ) fotogrāfs, pedagogs; Rīga

   9.
Portrets. Leonīds Vīgners, sānskatā, diriģējot. Otrā pusē fotogrāfa Jura Krieviņa autogrāfs. [ 1980. gadi ]. Fotogrāfs: Juris Krieviņš. 14,8x9,9 cm.

Kolekcija: Vīgners Leonīds.
Inventāra Nr.: RTMM 276121(2).
Topogrāfija/Šifrs: L.Vīgn. F1/7.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]
Juris Krieviņš ( 1933. 13. maijs - 2000. 07. novembris ) fotogrāfs, pedagogs; Rīga

  10.
Portrets. Leonīds Vīgners, pretskatā, uz soliņa. 1985. gada vasara, Kolka. Fotogrāfs: Edmunds Goldšteins. 21,4x17,7 cm.

Kolekcija: Vīgners Leonīds.
Inventāra Nr.: RTMM 443288.
Topogrāfija/Šifrs: L.Vīgn. F1/9.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]
Edmunds Goldšteins fotogrāfs; Rīga

  11.
Portrets. Leonīds Vīgners, pretskatā, līdz vidum, pie Māra Villeruša. 1987. gads. Fotogrāfs: Edmunds Goldšteins. 23,3x17,3 cm.

Kolekcija: Vīgners Leonīds.
Inventāra Nr.: RTMM 532504.
Topogrāfija/Šifrs: L.Vīgn. F1/22.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]
Edmunds Goldšteins fotogrāfs; Rīga

  12.
Portrets. Leonīds Vīgners, pretskatā, uz motocikla, ciemojoties pie Edmunda Goldšteina Sīkragā. [ 1987. - 1988. gadi ]. Fotogrāfs: Edmunds Goldšteins. 17,3x23,5 cm.

Kolekcija: Vīgners Leonīds.
Inventāra Nr.: RTMM 532503.
Topogrāfija/Šifrs: L.Vīgn. F1/24.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]
Edmunds Goldšteins fotogrāfs; Rīga

  13.
Portrets. Leonīds Vīgners, sānskatā, līdz vidum. Sēž pie šaha galdiņa, Konservatorijā. 1988. gada oktobris. Fotogrāfs: nezināms. 10,3x14,6 cm.

Kolekcija: Vīgners Leonīds.
Inventāra Nr.: RTMM 443297.
Topogrāfija/Šifrs: L.Vīgn. F1/16.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]

  14.
Portrets. Leonīds Vīgners, pretskatā, Latvijas Mūzikas akadēmijā. [ 1993. - 1994. gadi ]. Fotogrāfs: Edmunds Goldšteins. 23,3x17,5 cm.

Kolekcija: Vīgners Leonīds.
Inventāra Nr.: RTMM 532505.
Topogrāfija/Šifrs: L.Vīgn. F1/25.


Leonīds Vīgners ( 1906. 09. novembris - 2001. 23. decembris ) komponists, diriģents, [komponista Ernesta Vīgnera dēls]
Edmunds Goldšteins fotogrāfs; Rīga


Vīgners, Ivars
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vīgrabs, Juris