Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


E., S.
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Egerts, EmanuelsMeklē Edelmane ,

     1.
Hermanis Bendiks izbraukumā. No labās: 1. Hermanis Bendiks, 2. Edelmane, 3. Ēvalds Sokols, 4. Aina Blinkena. Sigulda. Fotogrāfs: nezināms. 11,8 x 9 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9031-28-22.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Bendiks Hermanis 01–28–22.


Hermanis Jūlijs Bendiks ( 1911. 26. maijs - 1978. 12. jūnijs ) valodnieks, žurnālists, [fotomākslinieka Mārča Bendika tēvs]
Edelmane
Ēvalds Sokols ( 1901. 04. decembris - 1965. 16. decembris ) literatūrzinātnieks, publicists, [līdz 1921 īst. v. Ēvalds Svimpuls; filol. zin. dokt. (1965)]
Aina Blinkena ( 1929. 05. septembris ) valodniece, [LZA koresp–loc.(1978), prof. (1986)]


E., S.
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Egerts, Emanuels