Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Grēviņš, Valdis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Grigulis, KārlisMeklē Grigulis , Arvīds

   1.
Rakstnieku un mākslinieku grupa Friča Bārdas simtgades sarīkojumā. No kreisās: 1. Arvīds Grigulis, 2. Jānis Peters, 3. Māra Misiņa, 4. Olga Lisovska, 5. Alma Ābele, 6. Imants Skrastiņš, 7. Dina Kuple, 8. Rūdolfs Plēpis. 1980. gads, Limbaži. Fotogrāfs: nezināms. 8,5 x 12,7 cm.

Inventāra Nr.: LABR R8310-15.
Topogrāfija/Šifrs: Bārda Antons 38-15.


Fricis Bārda ( 1880. 25. janvāris - 1919. 13. marts ) dzejnieks, [dzejnieka Antona Bārdas brālis; dzejnieces Paulīnas Bārdas vīrs]
Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]
Jānis Peters ( 1939. 30. jūnijs ) dzejnieks
Māra Misiņa ( 1949. 31. augusts ) dzejniece, [prec. Dumbere]
Olga Lisovska ( 1928. 04. augusts ) dzejniece
Alma Ābele ( 1907. 12. jūlijs - 1984. 10. februāris ) aktrise, [dz. Cūnābele, aktiera Nikolaja Kraukļa sieva]
Imants Skrastiņš ( 1941. 12. aprīlis ) aktieris
Dina Kuple ( 1930. 01. aprīlis ) aktrise, [diriģenta Edgara Tones sieva]
Rūdolfs Plēpis ( 1950. 17. septembris ) aktieris

   2.
Žurnāla "Karogs" redakcija un skolēni Friča Bārdas simtgadē pie dzejnieka kapa. No kreisās: 1. Antons Bārda, 2. Māra Caune, 3. Māra Misiņa, 4. Arvīds Grigulis. 1980. gada janvāris, Umurgas kapi. Fotogrāfs: Juris Krieviņš.

Inventāra Nr.: LABR R9248-3-3.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 27-3-3.


Fricis Bārda ( 1880. 25. janvāris - 1919. 13. marts ) dzejnieks, [dzejnieka Antona Bārdas brālis; dzejnieces Paulīnas Bārdas vīrs]
Antons Bārda ( 1891. 12. jūnijs - 1981. 24. jūnijs ) dzejnieks, [dzejnieka Friča Bārdas brālis]
Māra Caune ( 1941. 04. jūlijs ) izdevēja, literatūrkritiķe, publiciste
Māra Misiņa ( 1949. 31. augusts ) dzejniece, [prec. Dumbere]
Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]
Juris Krieviņš ( 1933. 13. maijs - 2000. 07. novembris ) fotogrāfs, pedagogs; Rīga

   3.
Alise Elsiņa kopā ar studentu biedrību "Klints". No kreisās: 1. rindā: 1. Kārlis Streipa, 2. Alise Leja, 3. Anna Ošupe, 4. Marta Virskūna, 5. Herta Ruča, 6. Jānis Linabergs, 7. Kārlis Krauliņš. 2. rindā: 1. Jānis Streipa, 2. Arnolds Serdants, 3. Milda Vīrs, 4. Pēteris Streipa, 5. ?, 6. Arvīds Vīksne, 7. Ansis Peičs. 3. rindā: 1. Mārtiņš Ozoliņš, 2. Jānis Jerkins, 3. Kārlis Krastiņš, 4. Anna Kugra, 5. Zenta Lapekina, 6. Aleksandra Jaunbērziņa, 7. Jānis Kalniņš, 8. Ernests Brūvelis, 9. Voldemārs Rode. 4. rinda: 1. ?, 2. Eiženijs Renckulbergs, 3. Jānis Šmits, 4. Jānis Grīnvalds, 5. Kārlis Laškops, 6. Arvīds Grigulis, 7. Atis Kļaviņš. 1928. gada 28. februāris, Rīga. Foto: Klio. 22,7 x 29 cm.

Inventāra Nr.: LABR R7693-29.
Topogrāfija/Šifrs: Elsiņa Alise 4-29.


Alise Elsiņa ( 1908. 08. aprīlis - ?. ) pedagoģe, literāte, [dz. Leja; prec. Tabaka]
Kārlis Streipa [1920. gadu beigās LU medicīnas nodaļas students, LU beidzis 1931]
Anna Jankovska [dz. Ošupe; 1920. gadu beigās LU matemātikas nodaļas studente]
Marta Ašmane [dz. Virskūna; 1920. gadu beigās LU filozofijas nodaļas studente]
Herta Ruča [1920. gadu beigās LU vēstures nodaļas studente]
Jānis Linabergs [1920. gadu beigās LU medicīnas nodaļas students]
Kārlis Krauliņš ( 1904. 09. marts - 1981. 05. decembris ) literatūrzinātnieks, [filol. zin. dokt. (1965)]
Jānis Streipa [1920. gadu beigās LU inženieru zinātņu nodaļas students]
Arnolds Serdants [1920. gadu beigās LU dabas zinātņu nodaļas students]
Milda Kalniņa [dz. Vīrs; 1920. gadu beigās LU dabas zinātņu nodaļas studente]
Pēteris Streipa [1920. gadu beigās LU ķīmijas nodaļas students]
Arvīds Vīksne [1920. gadu beigās LU ķīmijas nodaļas students]
Ansis Peičs [1920. gadu beigās LU tautsaimniecības nodaļas students]
Mārtiņš Ozoliņš [1920. gadu beigās LU dabas zinātņu nodaļas students, iestājies konservatorijā]
Jānis Jerkins [1920. gadu beigās LU tautsaimniecības nodaļas students]
Kārlis Krastiņš [1920. gadu beigās LU arhitektūras nodaļas students]
Anna Ozoliņa [dz. Kugra; 1920. gadu beigās LU tautsaimniecības nodaļas studente]
Zenta Lapekina [1920. gadu beigās LU pedagoģijas nodaļas studente]
Jānis Kalniņš [1920. gadu beigās LU juridiskās nodaļas students]
Ernests Brūvelis [1920. gadu beigās LU tautsaimniecības nodaļas students]
Aleksandra Jaunbērziņa [1920. gadu beigās LU filoloģijas nodaļas studente]
Voldemārs Rode [1920. gadu beigās LU pedagoģijas nodaļas students]
Eiženijs Renckulbergs [1920. gadu beigās LU dabas zinātņu nodaļas students]
Jānis Šmits [1920. gadu beigās LU tautsaimniecības nodaļas students]
Jānis Grīnvalds [1920. gadu beigās LU filozofijas nodaļas students]
Kārlis Laškops [1920. gadu beigās LU tautsaimniecības nodaļas students]
Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]
Atis Kļaviņš [1920. gadu beigās LU matemātikas nodaļas students, izstājies]
Vilis Rīdzenieks ( 1884. 15. decembris - 1962. 13. novembris ) mākslas fotogrāfs, [1915 Rīgā atver fotodarbnīcu "Klio"; kinoaktrises Olgas Rīdzenieces vīrs]

   4.
Žurnāla "Karogs" 40 gadu jubilejas svinības. No kreisās : 5. Arvīds Grigulis, 6. Olga Lisovska, 7. Anatolijs Gorbunovs, 9. Aivars Goris un citi. 1980. gads, Rakstnieku savienība, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 9x14 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9248-2-02.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 27-2-02.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]
Olga Lisovska ( 1928. 04. augusts ) dzejniece
Anatolijs Gorbunovs ( 1942. 10. februāris ) valsts darbinieks
Aivars Goris ( 1931. ) partijas darbinieks

   5.
Žurnāla "Karogs" 40 gadu jubilejas svinības. No kreisās: 1. ?, 2. Māra Caune, 3. Arvīds Grigulis, 4. ?. 1980. gads, Rakstnieku savienība, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 9x14 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9248-2-04.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 27-2-04.


Māra Caune ( 1941. 04. jūlijs ) izdevēja, literatūrkritiķe, publiciste
Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]

   6.
Portrets. Arvīds Grigulis, visā augumā, upes krastā pirms makšķerēšanas. Ar makšķeri un spaini rokās. Bez datējuma. Fotogrāfs: nezināms. 9,2x13,6 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 343071.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/77.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]

   7.
Portrets. Arvīds Grigulis, visā augumā, skolas gados. [ 1915. vai 1919 gads ], [ Limbaži ]. Fotogrāfs: nezināms. 13,4x8,4 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 343063.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/67.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]

   8.
Portrets. Arvīds Grigulis, visā augumā, ceļā uz lekcijām LU. 1930. gadu sākums, Vērmaņdārzs. Fotogrāfs: nezināms. 11,4x8,5 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 167230.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/5.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]

   9.
Portrets. Arvīds Grigulis, sānskatā, runā pa telefonu, blakus šaha galdiņš. 1938./1939. gads. Fotogrāfs: nezināms. 8,5x12,3 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 343080.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/68.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]

  10.
Portrets. Arvīds Grigulis, pie loga, ar grāmatu un cigareti rokās. 1946. gads. Foto: Agfa. 13,1x8,6 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 64670.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/16.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]

  11.
Portrets. Arvīds Grigulis, ar cigareti rokās. 1947. gads. Fotogrāfs: nezināms. 9x6,6 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 62021.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/18.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]

  12.
portrets. Arvīds Grigulis, sānskatā, spēlē šahu. 1950. gads, Ķemeri. Fotogrāfs: nezināms. 9,5x14,6 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 64690.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/32.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]

  13.
Portrets. Arvīds Grigulis, strādā ar rakstāmmašīnu. 1950. gadu vidus. Fotogrāfs: Žanis Legzdiņš. 29,6x23,2 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 380157.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/82.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]
Žanis Legzdiņš ( 1915. 25. aprīlis - 1991. 03. aprīlis ) fotogrāfs, žurnālists

  14.
Portrets. Arvīds Grigulis, līdz vidum, ar apbalvojumiem pie krūtīm. 1965. gada 9.maijs. Fotogrāfs: nezināms. 13,7x8,3 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 167232.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/61.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]

  15.
Portrets. Arvīds Grigulis, visā augumā. Lādes 8-gadīgajā skolā pie Arvīda Griguļa pionieru vienības karoga. Ar ziediem rokās. 1967. gads, Limbažu rajonā. Fotogrāfs: nezināms. 12,5x8,5 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 336143.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/87.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]

  16.
Portrets. Arvīds Grigulis, strādā ar rakstāmmašīnu. 1974. gads. Fotogrāfs: Laimonis Bļodnieks. 29,8x21,8 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 343074.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/80.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]
Laimonis Bļodnieks fotogrāfs; Rīga

  17.
Portrets. Arvīds Grigulis, līdz vidum, Dzejas dienās pie Raiņa pieminekļa. 1979. gads, Rīga. Fotogrāfs: Imants Prēdelis. 9,5x15 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 395492.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/88.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]
Imants Prēdelis fotogrāfs; Rīga

  18.
Portrets. Arvīds Grigulis, profilā. [ 1982. gads ]. Fotogrāfs: Atis Ieviņš. 28,4x22 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 368055.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/91.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]
Atis Ieviņš

  19.
Portrets. Arvīds Grigulis sēž dārzā pie galda. [ 1982. gads ]. Fotogrāfs: Atis Ieviņš. 28x22,1 cm.

Kolekcija: Grigulis Arvīds.
Inventāra Nr.: RTMM 368056.
Topogrāfija/Šifrs: A.Grig. F1/92.


Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]
Atis Ieviņš

  20.
Jānis Niedre kolēģu vidū. No kreisās: 1. Jānis Niedre, 2. Rūdolfs Egle, 3. ?, 4. Arvīds Grigulis, 5. ?, 6. ?. 1940. gada 28. septembris, Maskava,. Fotogrāfs: nezināms. 8,7x13,8 cm.

Inventāra Nr.: LABR R25830-07.
Topogrāfija/Šifrs: Iz062-07.


Jānis Niedre ( 1909. 24. maijs - 1987. 08. decembris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k.(1948); žurnālistes, tulkotājas Ernestīnes Niedras vīrs]
Rūdolfs Egle ( 1889. 29. aprīlis - 1947. 17. decembris ) literarūrzinātnieks, tulkotājs, [filol. z. k. (1945), bibliogrāfa Kārļa Egles brālis]
Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]

  21.
Žurnāla "Karogs" 40 gadu jubilejas svinības. No kreisās: 1. Māra Caune, 2. Gunārs Janaitis, 3. ?, 4. Maija Augstkalna, 5. Andris Vējāns, 6. Olga Lisovska, 7. Arvīds Skalbe, 8. Ilgonis Bērsons, 9. Pēteris Jurciņš, 10. Arvīds Grigulis. 1980. gads, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 13,7x18,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9248-2-01.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 27-2-01.


Māra Caune ( 1941. 04. jūlijs ) izdevēja, literatūrkritiķe, publiciste
Gunārs Janaitis ( 1934. 18. decembris ) fotogrāfs, žurnālists; Rīga
Maija Augstkalna ( 1932. 04. janvāris ) teātra un kino kritiķe, tulkotāja
Andris Vējāns ( 1927. 20. aprīlis ) dzejnieks, [īst. v. Donats Kalnačs]
Olga Lisovska ( 1928. 04. augusts ) dzejniece
Arvīds Skalbe ( 1922. 01. marts - 2002. 21. maijs ) dzejnieks
Ilgonis Bērsons ( 1931. 11. jūnijs ) literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis
Pēteris Jurciņš ( 1932. 17. decembris - 2004. 18. februāris ) dzejnieks
Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]


Grēviņš, Valdis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Grigulis, Kārlis