Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Infantjeva, Austra
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Iniņberga, AnnaMeklē Infantjevs , Boriss

     1.
Pēteris Birkerts kopā ar folkloristiem Staļina 70. dzimšanas dienas svinībās. No kreisās: 1. rindā: 1. Arturs Ozols, 2. Šlesere. 2. rindā: 1. Jānis Alberts Jansons, 2. Boriss Infantjevs, 3. Vilma Greble, 4. Austra Infantjeva, 5. Pēteris Birkerts. 3. rindā: 1. Jēkabs Vītoliņš, 2. Elza Lankeviča, 3. Alma Ancelāne, 4. Anna Bērzkalne, 5. Kārlis Gulbis. 4. rindā: 1. Irēna Kalniņa, 2. Herta Vaita, 3. Jānis Niedre, 4. Milda Kazeka, 5. Stabulnieks. 1949. gads, Rīga, ZA Etnogrāfijas un folkloras institūts. Fotogrāfs: nezināms. 8,2 x 11,3 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6118-11.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Pēteris 63-11.


Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Arturs Ozols ( 1912. 18. marts - 1964. 29. jūnijs ) valodnieks, folklorists, [filol. zin. dokt. (1961), prof. (1962), LVU prorektors zin. darbā (1958–1963), LPSR ZA koresp-loc. (1963)]
Jānis Alberts Jansons ( 1892. 05. aprīlis - 1971. 22. marts ) folklorists, literatūrzinātnieks
Boriss Infantjevs ( 1921. 14. septembris ) pedagogs, folklorists, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1956), habilitētais ped. dokt. (1992)]
Vilma Greble ( 1906. 07. jūnijs - 1991. 25. februāris ) folkloriste, [filol. z. k. (1956)]
Austra Infantjeva ( 1920. 23. aprīlis ) folkloriste, [dz. Alksnīte]
Jēkabs Vītoliņš ( 1898. 05. augusts - 1977. 09. septembris ) mūzikas zinātnieks, [mākslas zin. dokt. (1961)]
Jānis Niedre ( 1909. 24. maijs - 1987. 08. decembris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k.(1948); žurnālistes, tulkotājas Ernestīnes Niedras vīrs]
Alma Ancelāne ( 1910. 23. marts - 1991. 26. septembris ) folkloriste, [filol. z. k. (1956)]
Šlesere mašīnrakstītāja
Elza Lankeviča folkloriste
Anna Bērzkalne ( 1891. 15. janvāris - 1956. 01. marts ) folkloriste
Kārlis Gulbis [Folkloras institūta saimnieciskais vadītājs]
Irēna Kalniņa folkloriste
Herta Vaita folkloriste
Milda Kazeka folkloriste
Stabulnieks folklorists
Josifs Staļins ( 1879. 21. decembris - 1953. 05. marts ) padomju valsts darbinieks, [īst. v. Josifs Džugašvili]

     2.
Pēteris Birkerts kopā ar citiem folkloristiem demonstrācijā. No kreisās: 1. ?, 2. Jānis Alberts Jansons, 3. Boriss Infantjevs, 4. Pēteris Birkerts, 5. Zenta Veilande, 6. Mirdza Berzinska, 7. Vilma Greble, 8. ?, 9. ?. 1950. gads, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 6,2 x 8,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6118-14.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Pēteris 63-14.


Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Jānis Alberts Jansons ( 1892. 05. aprīlis - 1971. 22. marts ) folklorists, literatūrzinātnieks
Boriss Infantjevs ( 1921. 14. septembris ) pedagogs, folklorists, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1956), habilitētais ped. dokt. (1992)]
Zenta Veilande folkloriste
Mirdza Berzinska folkloriste
Vilma Greble ( 1906. 07. jūnijs - 1991. 25. februāris ) folkloriste, [filol. z. k. (1956)]

     3.
Pēteris Birkerts kopā ar kolēģiem Folkloristu IV zinātniskās ekspedīcijas laikā. No kreisās: 1. Kārlis Gulbis, 2. Herta Vaita, 3. Boriss Infantjevs, 4. ?, 5. Zenta Veilande, 6. Elza Lankeviča, 7. Pēteris Birkerts, 8. Alma Ancelāne, 9. Antonija Siliņa. 1950. gada vasara, Sigulda. Fotogrāfs: nezināms. 5,5 x 8,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6119-20.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Pēteris 64-20.


Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Kārlis Gulbis [Folkloras institūta saimnieciskais vadītājs]
Herta Vaita folkloriste
Boriss Infantjevs ( 1921. 14. septembris ) pedagogs, folklorists, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1956), habilitētais ped. dokt. (1992)]
Zenta Veilande folkloriste
Elza Lankeviča folkloriste
Alma Ancelāne ( 1910. 23. marts - 1991. 26. septembris ) folkloriste, [filol. z. k. (1956)]
Antonija Anna Siliņa folkloriste

     4.
Boriss Infantjevs ar sievu Austru Infantjevu Folkloristu IV zinātniskās ekspedīcijas laikā. 1950. gads, Sigulda. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6119-27.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Pēteris 64-27.


Boriss Infantjevs ( 1921. 14. septembris ) pedagogs, folklorists, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1956), habilitētais ped. dokt. (1992)]
Austra Infantjeva ( 1920. 23. aprīlis ) folkloriste, [dz. Alksnīte]


Infantjeva, Austra
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Iniņberga, Anna