Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Iniņberga, Anna
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Irbe, VoldemārsMeklē Irbe , Andrejs

     1.
Arturs Bērziņš kopā ar draugiem pēc kāda literāra vakara. No kreisās: 1. Jānis Grīns, 2. ?, 3. Ingrīda Vīksna, 4. Lija Kronberga, 5. Anna Dagda, 6. Arveds Švābe, 7. Milda Bērziņa, 8. Arturs Bērziņš, 9. ?, 10. Kārlis Dziļleja, 11. Jānis Kārkliņš, 12. Andrejs Irbe. [1950. gadi], Stokholma. Fotogrāfs: nezināms. 10,3 x 14,7 cm.

Inventāra Nr.: LABR R10199-38.
Topogrāfija/Šifrs: Bērziņš Arturs 1-38.


Arturs Bērziņš ( 1882. 22. augusts - 1962. 11. jūlijs ) publicists, teātra kritiķis
Jānis Grīns ( 1890. 23. marts - 1966. 25. februāris ) rakstnieks, žurnālists, [rakstnieka Aleksandra Grīna brālis]
Ingrīda Vīksna ( 1920. 10. marts ) rakstniece, [dz. Reneslāce, prec. Fogele]
Lija Kronberga ( 1918. 17. jūnijs - 1996. decembris ) dzejniece, vēsturniece, [īst. v. Lidija Kronberga, prec. Švābe; vēsturnieka Arveda Švābes sieva]
Anna Dagda ( 1915. 22. janvāris - 1996. 27. februāris ) dzejniece, [īst. v. Olga Taube]
Arveds Švābe ( 1888. 25. maijs - 1959. 20. augusts ) rakstnieks, vēsturnieks, jurists, [tiesību zin. dokt. (1932)]
Milda Bērziņa ( 1901. 04. februāris - 1987. 24. novembris ) aktrise, [prec. Muižarāja]
Kārlis Dziļleja ( 1891. 13. decembris - 1963. 16. decembris ) rakstnieks, literatūrkritiķis, pedagogs, [līdz 1940. 12.II Kārlis Tīfentāls]
Jānis Kārkliņš ( 1891. 06. janvāris - 1975. 20. jūlijs ) rakstnieks, žurnālists
Andrejs Irbe ( 1924. 10. februāris ) rakstnieks, [īst. v. Gunars Irbe]


Iniņberga, Anna
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Irbe, Voldemārs