Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Van Raltijs,
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vanadziņa, IlzeMeklē Vanadziņa , Daina

     1.
Kārļa Celmiņa 70. dzimšanas dienas svinības. No kreisās: pie galdiņa sēž: 1. Daina Vanadziņa, 2. Marija Celmiņa. 1. rindā: 1. Ģirts Celmiņš, 2. Kārlis Celmiņš, 3. (klēpī) Annmarija Grote, 4. Aina Celmiņa, 5. Aivars Celmiņš, 6. Marija Grote, 7. Andrejs Grots, 8. Margrieta Jaunzeme, 9. Kārlis Celmiņš, 10. (klēpī) Visvaldis Vanadziņš, 11. Pēteris Grots,12. Ilze Jaunzeme. Pie galdiņa sēž: 1. Daina Vanadziņa, 2. Marija Celmiņa. 2. rindā: 1. Irma Celmiņa, 2. Gustavs Celmiņš, 3. Ieva Celmiņa, 4. Maija Celmiņa, 5. Jēkabs Grots, 6. Ilze Vanadziņa, 7. Kārlis Vanadziņš, 8. Margrieta Celmiņa, 9. Biruta Jaunzeme, 10. Atis Jaunzems. 1928. gada aprīlis, Rīga. Fotogrāfs: Augusts Rostoks ( A.Rostock ). 15 x 22,8 cm.

Inventāra Nr.: LABR R8173-02.
Topogrāfija/Šifrs: Celmiņa Ieva 4-02.


Kārlis Celmiņš ( ?. - 1940. ) uzņēmējs, [Rīgas pilsētas Diskonta bankas direkcijas priekšsēdētājs; Ievas Celmiņas, Kārļa Celmiņa, Marijas Grotes, Gustava Celmiņa, Ilzes Vanadziņas, Margrietas Celmiņas un Birutas Jaunzemes tēvs]
Daina Vanadziņa (prec. Vaško)
Marija Celmiņa ( ?. - 1947. ) [dz. Bērziņa; uzņēmēja Kārļa Celmiņa sieva; Ievas Celmiņas, Kārļa Celmiņa, Marijas Grotes, Gustava Celmiņa, Ilzes Vanadziņas, Margrietas Celmiņas un Birutas Jaunzemes māte]
Ģirts Celmiņš ( 1921. ) ķīmiķis, [Irmas un Gustava Celmiņa dēls]
Annmarija Grote ( 1923. - 2001. ) [prec. Jākobsone; Marijas un Jēkaba Grota meita]
Aina Celmiņa (prec. Bruze)
Aivars Celmiņš ( 1927. 10. aprīlis ) matemātiķis
Marija Grote ( 1892. - 1963. ) [dz. Celmiņa; senatora Jēkaba Grota sieva]
Kārlis Celmiņš arhitekts
Andrejs Jēkabs Grots ( 1927. ) advokāts, [Marijas un Jēkaba Grota dēls]
Margrieta Jaunzeme (prec. Biruma)
Visvaldis Vanadziņš leģionārs
Pēteris Kārlis Grots ( 1921. ) inženieris, [Marijas un Jēkaba Grota dēls]
Ilze Jaunzeme (prec. Golte)
Irma Celmiņa ( 1900. - 1990. ) [dz. Lapiņa; fotogrāfa Mārtiņa Lapiņa meita]
Gustavs Ādolfs Celmiņš ( 1899. 01. aprīlis - 1968. 10. aprīlis ) politisks darbinieks
Ieva Celmiņa ( 1902. 12. jūlijs - 1991. 26. jūlijs ) tulkotāja, valodniece
Maija Celmiņa ( 1900. 13. maijs - ?. ) gleznotāja, [dz. Zariņa; mākslinieka Riharda Zariņa meita]
Jēkabs Grots ( 1888. 15. maijs - 1942. 17. jūnijs ) jurists, [LS senators civilkasācijas departamentā; 1941 deportēts uz Krieviju]
Ilze Vanadziņa ( dz. Celmiņa)
Kārlis Vanadziņš ( 1890. - ?. ) ārsts, [ērģelnieka Nikolaja Vanadziņa brālis]
Margrieta Celmiņa ( 1897. 21. aprīlis - 1983. 07. jūlijs ) gleznotāja
Biruta Jaunzeme [dz. Celmiņa; prāvesta Ata Jaunzema sieva]
Atis Jaunzems ( 1893. 28. februāris - 1941. ) skolotājs, prāvests, [rakstnieka Apsīšu Jēkaba dēls]
Augusts Rostoks ( A.Rostock ), fotogrāfs; Rīga


Van Raltijs,
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vanadziņa, Ilze