Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Vankins, Atis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vasermane, ĒrikaMeklē Vankins , Teodors

     1.
Vecpiebalgas ārsta Jāņa Kundziņa meitas Adas Kundziņas kāzas ar Raunas ārstu Rūdolfu Skaidro. No kreisās: 1. rindā no augšas (vīrieši): 1. ?, 2. ?, 3. ?, 4. ?, 5. Arvīds Kundziņš (ar salmu cepuri), 6. ?, 7. ?, 8. ?, 9. ?, 10. Teodors Vankins, 11. ?, 12. Ludvigs Kundziņš, 13. Kārlis Kundziņš, 14. Jānis Kundziņš, 15. Jēkabs Grots, 16. Jēkabs Ozoliņš, 17. Kārlis Celmiņš, 18. Paulis Ārgals, 19. Pauls Kundziņš, 20. Aleksandrs Kundziņš, 21. ?, 22. Pauls Kundziņš. 2. rindā no augšas: 1. ?, 2. ?, 3. Annija Vītola, 4. Elza Jende, 5. Ada Kundziņa, 6. Šarlote Kundziņa, 7. Adams Jende, 8. Ādolfs Kundziņš, 9. Tekla Kundziņa, 10. Ilze Kundziņa, 11. Milda Siliņa, 12. ?, 13. ?, 14. ?, 15. ?, 16. ?. 3. rindā no augšas: 1. ?, 2. ?, 3. ?, 4. Irma Kraukste, 5. Biruta Jaunzeme, 6. ?, 7. Margrieta Kundziņa, 8. Rūdolfs Skaidrais, 9. Ada Skaidrā, 10. Marija Grote, 11. ?, 12. ?, 13. ?, 14. ?, 15. Jānis Jakstiņš, 16. ?, 17. ?, 18. ?. 4. rindā no augšas: 1. ?, 2. Hedviga Kundziņa, 3. ?, 4. Marija Kundziņa, 5. ?, 6. ?, 7. ?, 8. ?, 9. ?, 10. Margrieta Neija, 11. Jānis Neijs, 12. ?, 13. ?, 14. ?, 15. Jānis Jaunzems, 16. ?, 17. ?. 1909. vai 1911. gada vasara, Vecpiebalga. Fotogrāfs: A.  Bernhardts. 24 x 30 cm.

Inventāra Nr.: LABR R8173-1.
Topogrāfija/Šifrs: Celmiņa Ieva 4-1.


Rūdolfs Skaidrais ārsts; Rauna
Arvīds Kundziņš ( 1891. 29. augusts - 1951. 27. novembris ) arhitekts, [zoologa Ludviga Kundziņa dēls]
Teodors Vankins ārsts; Liezere
Ludvigs Kundziņš ( 1855. 15. februāris - 1940. 08. maijs ) zoologs, [prof., Tērbatas Kundziņš; Ādolfa, Jāņa, Kārļa Kundziņu brālis; arhitekta Arvīda Kundziņa tēvs]
Kārlis Kundziņš ( 1850. 03. maijs - 1937. 18. novembris ) mācītājs, literāts, [Smiltenes Kundziņš; Ādolfa, Jāņa, Ludviga Kundziņu brālis]
Jānis Kundziņš ( 1857. 24. decembris - 1913. februāris ) ārsts, [Piebalgas Kundziņš; Ādolfa, Ludviga, Kārļa Kundziņu brālis]; Vecpiebalga
Jēkabs Grots ( 1888. 15. maijs - 1942. 17. jūnijs ) jurists, [LS senators civilkasācijas departamentā; 1941 deportēts uz Krieviju]
Jēkabs Ozoliņš mācītājs; Jaunpiebalga
Kārlis Celmiņš arhitekts
Paulis Ārgals students, [kritis I Pasaules karā]
Pauls Kundziņš ( 1888. 04. februāris - 1983. ) arhitekts, [mācītāja Kārļa Kundziņa dēls; viens no Pieminekļu valdes dibinātājiem (1923) un Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja iekārtotājiem (1924-1932); prof. (no 1933)]
Aleksandrs Kundziņš ( 1893. 15. decembris - 1917. 21. jūlijs ) students, [mācītāja Kārļa Kundziņa dēls]
Pauls Kundziņš ( 1889. 07. novembris - ?. ) ārsts, [Jelgavas agronoma Paula Kundziņa dēls]; Ventspils
Annija Vītola ( 1890. 03. februāris - 1982. ) dziedātāja, pianiste, [dz. Vītola; komponista Jāzepa Vītola sieva]
Elza Jende [dz. Einberga; mācītāja Adama Jendes sieva]
Ada Kundziņa ( 1869. 16. janvāris - 1939. ) [dz. Grīnupa; ārsta Jāņa Kundziņa sieva]
Šarlote Kundziņa ( 1855. 05. septembris - 1932. 11. marts ) [dz. Eggerte; mācītāja Kārļa Kundziņa sieva]
Adams Jende ( 1861. - 1918. ) mācītājs
Ādolfs Kundziņš ( 1865. 18. oktobris - 1940. 17. jūnijs ) mācītājs, [Gulbenes Kundziņš]
Tekla Kundziņa ( 1868. 24. jūnijs - 1952. 09. novembris ) [dz. Dīriķe; zoologa Ludviga Kundziņa sieva]
Ilze Kundziņa ( 1872. 12. decembris - 1919. 09. maijs ) [dz. Knape; mācītāja Ādolfa Kundziņa sieva]
Milda Siliņa ( 1889. 21. novembris - ?. ) skolotāja, [arhitekta Paula Kundziņa sieva]
Irma Kraukste [pulkveža Gustava Manguļa sieva]
Biruta Jaunzeme [dz. Celmiņa; prāvesta Ata Jaunzema sieva]
Margrieta Kundziņa ( 1891. 15. decembris - 1951. ) [ārsta Jāņa Kundziņa meita]
Ada Skaidrā ( 1890. 15. decembris - 1918. ) [dz. Kundziņa; ārsta Jāņa Kundziņa meita; ārsta Rūdolfa Skaidrā sieva]
Marija Grote ( 1892. - 1963. ) [dz. Celmiņa; senatora Jēkaba Grota sieva]
Jānis Jakstiņš advokāts
Hedviga Kundziņa ( 1894. 03. decembris - ?. ) [ārsta Jāņa Kundziņa meita]
Marija Kundziņa ( 1897. 18. oktobris - ?. ) vēsturniece, [zoologa Ludviga Kundziņa meita]
Margrieta Neija [prec. Brante; vēlāk Cēsu sieviešu ģimnāzijas priekšniece]
Jānis Neijs arhitekts
Jānis Jaunzems ( 1884. 27. maijs - 1946. 07. decembris ) ārsts, [rakstnieka Apsīšu Jēkaba dēls, prāvesta Ata Jaunzema brālis]
A.  Bernhardts fotogrāfs; Vecpiebalga


Vankins, Atis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vasermane, Ērika