Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Veiherts, Teodors
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Veinalds, JānisMeklē Veilande , Zenta

   1.
Antons Birkerts ar draugiem. No kreisās: 1. rindā: 1. Ernests Birznieks – Upītis, 2. Elza Bite, 3. Antons Birkerts. 2. rindā: 1. Zenta Veilande, 2. Emma Birzniece. 1954. gada jūnijs, Jūrmala. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6112-14.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Birkerts Antons 25–14.


Antons Birkerts ( 1876. 03. aprīlis - 1971. 07. janvāris ) literatūrzinātnieks, rakstnieks, [folklorista Pētera Birkerta brālis]
Elza Birkerte [dz. Bite; Antona un Pētera Birkertu saimniece – sekretāre, Antona Birkerta sieva]
Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Emma Birzniece [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša sieva]
Zenta Veilande folkloriste

   2.
Draugu grupa pastaigā gar jūru. No labās: 1. Antons Birkerts, 2. Emma Birzniece, 3. Anta Klints, 4. Pēteris Birkerts, 5. Zenta Veilande, 6. Dace Veismane, 7. ?, 8. Jānis Veismanis. 1954. gada vasara, Lielupe. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6112-15.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Antons 25-15.


Antons Birkerts ( 1876. 03. aprīlis - 1971. 07. janvāris ) literatūrzinātnieks, rakstnieks, [folklorista Pētera Birkerta brālis]
Emma Birzniece [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša sieva]
Anta Klints ( 1893. 01. oktobris - 1970. 27. februāris ) aktrise, [dz. Anna Emīlija Jekste; prec. Pamiljone; prec. ar aktieri, režisoru Alfredu Amtmani-Briedīti]
Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Zenta Veilande folkloriste
Dace Veismane medmāsa, [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša mazmeita]
Jānis Veismanis šoferis, [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša mazdēls]

   3.
Draugu grupa jūrmalā. No kreisās: 1. Anta Klints, 2. Antons Birkerts, 3.  Emma Birzniece, 4. Zenta Veilande, 5. Pēteris Birkerts, 6. Dace Veismane, 7. ?. 1954. gada vasara, Lielupe. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6112-16.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Antons 25-16.


Antons Birkerts ( 1876. 03. aprīlis - 1971. 07. janvāris ) literatūrzinātnieks, rakstnieks, [folklorista Pētera Birkerta brālis]
Anta Klints ( 1893. 01. oktobris - 1970. 27. februāris ) aktrise, [dz. Anna Emīlija Jekste; prec. Pamiljone; prec. ar aktieri, režisoru Alfredu Amtmani-Briedīti]
Emma Birzniece [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša sieva]
Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Zenta Veilande folkloriste
Dace Veismane medmāsa, [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša mazmeita]

   4.
Draugu grupa jūrmalā. No kreisās: 1. Anta Klints, 2. Antons Birkerts (lasa grāmatu), 3. Emma Birzniece, 4. Zenta Veilande, 5. Pēteris Birkerts, 6. ?, 7. Dace Veismane. 1954. gada vasara, Lielupe. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6112-17.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Antons 25-17.


Antons Birkerts ( 1876. 03. aprīlis - 1971. 07. janvāris ) literatūrzinātnieks, rakstnieks, [folklorista Pētera Birkerta brālis]
Anta Klints ( 1893. 01. oktobris - 1970. 27. februāris ) aktrise, [dz. Anna Emīlija Jekste; prec. Pamiljone; prec. ar aktieri, režisoru Alfredu Amtmani-Briedīti]
Emma Birzniece [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša sieva]
Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Zenta Veilande folkloriste
Dace Veismane medmāsa, [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša mazmeita]

   5.
Pēteris Birkerts ar folkloristēm. No kreisās: 1. Vilma Greble, 2. Olga Vītoliņa, 3. Pēteris Birkerts, 4. Zenta Veilande. [1940], Jūrmala, Birkertu vasarnīca. Fotogrāfs: nezināms. 8,5 x 13,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6118-04.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Pēteris 63-04.


Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Vilma Greble ( 1906. 07. jūnijs - 1991. 25. februāris ) folkloriste, [filol. z. k. (1956)]
Olga Vītoliņa folkloriste
Zenta Veilande folkloriste

   6.
Pēteris Birkerts kopā ar citiem folkloristiem demonstrācijā. No kreisās: 1. ?, 2. Jānis Alberts Jansons, 3. Boriss Infantjevs, 4. Pēteris Birkerts, 5. Zenta Veilande, 6. Mirdza Berzinska, 7. Vilma Greble, 8. ?, 9. ?. 1950. gads, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 6,2 x 8,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6118-14.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Pēteris 63-14.


Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Jānis Alberts Jansons ( 1892. 05. aprīlis - 1971. 22. marts ) folklorists, literatūrzinātnieks
Boriss Infantjevs ( 1921. 14. septembris ) pedagogs, folklorists, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1956), habilitētais ped. dokt. (1992)]
Zenta Veilande folkloriste
Mirdza Berzinska folkloriste
Vilma Greble ( 1906. 07. jūnijs - 1991. 25. februāris ) folkloriste, [filol. z. k. (1956)]

   7.
Pēteris Birkerts Roberta Pelšes 70 gadu jubilejā. No kreisās: 1. ?, 2. Elza Kokare, 3. Pēteris Birkerts, 4. Zenta Veilande, 5. Jānis Alberts Jansons. 1950. gada 14. oktobris, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6118-18.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Pēteris 63-18.


Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Jānis Alberts Jansons ( 1892. 05. aprīlis - 1971. 22. marts ) folklorists, literatūrzinātnieks
Zenta Veilande folkloriste
Elza Kokare ( 1920. 13. oktobris ) folkloriste, [filol. zin. dokt. (1980), habilitētā filol. dokt. (1992)]
Roberts Pelše ( 1880. 15. oktobris - 1955. 19. jūnijs ) mākslas un literatūrzinātnieks, [filol. zin. dokt. (1948), LPSR ZA akad. (1951)]

   8.
Pēteris Birkerts kopā ar kolēģiem Folkloristu IV zinātniskās ekspedīcijas laikā. No kreisās: 1. Kārlis Gulbis, 2. Herta Vaita, 3. Boriss Infantjevs, 4. ?, 5. Zenta Veilande, 6. Elza Lankeviča, 7. Pēteris Birkerts, 8. Alma Ancelāne, 9. Antonija Siliņa. 1950. gada vasara, Sigulda. Fotogrāfs: nezināms. 5,5 x 8,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6119-20.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Pēteris 64-20.


Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Kārlis Gulbis [Folkloras institūta saimnieciskais vadītājs]
Herta Vaita folkloriste
Boriss Infantjevs ( 1921. 14. septembris ) pedagogs, folklorists, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1956), habilitētais ped. dokt. (1992)]
Zenta Veilande folkloriste
Elza Lankeviča folkloriste
Alma Ancelāne ( 1910. 23. marts - 1991. 26. septembris ) folkloriste, [filol. z. k. (1956)]
Antonija Anna Siliņa folkloriste

   9.
Draugu grupa Birkertu vasarnīcas dārzā. No kreisās: 1. Ernests Birznieks – Upītis, 2. Elza Bite, 3. Zenta Veilande, 4. Emma Birzniece. Aizmugurē: Pēteris Birkerts. 1954. gada jūnijs, Jūrmala. Fotogrāfs: nezināms. 8 x 11 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6118-30.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Birkerts Pēteris 63–30.


Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Elza Birkerte [dz. Bite; Antona un Pētera Birkertu saimniece – sekretāre, Antona Birkerta sieva]
Emma Birzniece [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša sieva]
Zenta Veilande folkloriste

  10.
Draugu grupa Birkertu vasarnīcas dārzā. No kreisās: 1. rindā: 1. Ernests Birznieks – Upītis, 2. Elza Bite, 3. Pēteris Birkerts. 2. rindā: 1. Zenta Veilande, 2. Emma Birzniece. 1954. gada jūnijs, Jūrmala. Fotogrāfs: nezināms. 11 x 8 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6118-31.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Birkerts Pēteris 63–31.


Pēteris Birkerts ( 1881. 15. janvāris - 1956. 18. februāris ) folklorists, literatūrzinātnieks, [literatūrzinātnieka Antona Birkerta brālis]
Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Elza Birkerte [dz. Bite; Antona un Pētera Birkertu saimniece – sekretāre, Antona Birkerta sieva]
Emma Birzniece [rakstnieka Ernesta Birznieka–Upīša sieva]
Zenta Veilande folkloriste


Veiherts, Teodors
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Veinalds, Jānis