Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Vilnītis, L.
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vilsons, AlfonsMeklē Vilsons , Alfons

     1.
Antons Birkerts Valodas un literatūras institūta darbinieku vidū. No kreisās 1. rindā sēž: 1. Antons Birkerts, 2. Kārlis Kundziņš, 3. Kārlis Krauliņš, 4. Andrejs Upīts, 5. Jānis Endzelīns, 6. Skaidrīte Sirsone. 2. rindā: 1. ?, 2. Valija Dambe, 3. Mateušs Jonāns, 4. Aina Sliede, 5. Mērija Saule-Sleine, 6. Elfrīda Šmite, 7. Milda Lepika, 8. Mirdza Brence, 9. ?, 10. Ērika Vasermane. 3. rindā: 1. Jānis Ozols, 2. Rūdolfs Grabis, 3. Alfons Vilsons, 4. Pēteris Kļaviņš. [1950], Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 17,6 x 23,7 cm.

Inventāra Nr.: LABR R7764-14.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Antons 48-14.


Antons Birkerts ( 1876. 03. aprīlis - 1971. 07. janvāris ) literatūrzinātnieks, rakstnieks, [folklorista Pētera Birkerta brālis]
Kārlis Krauliņš ( 1904. 09. marts - 1981. 05. decembris ) literatūrzinātnieks, [filol. zin. dokt. (1965)]
Andrejs Upīts ( 1877. 04. decembris - 1970. 17. novembris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, kritiķis, [filol. zin. dokt. (1945), LPSR ZA akad. (1946)]
Jānis Endzelīns ( 1873. 22. februāris - 1961. 01. jūlijs ) valodnieks, [filol. zin. dokt. (1912), LPSR ZA akad. (1946)]
Skaidrīte Sirsone ( 1920. 05. aprīlis - 1998. 10. janvāris ) literatūrkritiķe, tulkotāja, bibliogrāfe
Kārlis Pēteris Kundziņš ( 1902. 27. jūlijs - 1992. 26. aprīlis ) teātra un literatūrzinātnieks, [mākslas zin. dokt. (1969)]
Valija Dambe [Valodas un literatūras institūta darbiniece]
Mateušs Jonāns [Valodas un literatūras institūta saimnieciskais direktors]
Aina Sliede [Valodas un literatūras institūta darbiniece]
Mērija Saule-Sleine ( 1895. 15. novembris - 1982. 26. decembris ) pedagoģe, valodniece, folkloriste, [dz. Marija Šopa; folklorista Pētera Birkerta, vēlāk ģeogrāfa Indriķa Saules – Sleiņa sieva, arhitekta Gunāra Birkerta (ASV) māte]
Elfrīda Šmite [Valodas un literatūras institūta darbiniece]
Milda Lepika [Valodas un literatūras institūta darbiniece]
Mirdza Brence [Valodas un literatūras institūta darbiniece]
Ērika Vasermane [Valodas un literatūras institūta mašīnrakstītāja]
Jānis Ozols ( 1911. 22. aprīlis - 1985. 17. novembris ) literatūrvēsturnieks, bibliogrāfs, [Valodas un literatūras institūta darbinieks]
Rūdolfs Grabis ( 1906. 11. augusts ) valodnieks, [Valodas un literatūras institūta darbinieks]
Alfons Vilsons ( 1917. 13. oktobris - 1993. 04. decembris ) literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1949)]
Pēteris Kļaviņš [Valodas un literatūras institūta darbinieks]

     2.
Andrejs Upīts kopā ar kolēģiem. No kreisās: 1. Andrejs Upīts, 2. Alfons Vilsons, 3. Antons Birkerts. 1961. gada 12. decembris, Rīga, Andreja Upīša dzīvoklis. Fotogrāfs: nezināms. 8,4 x 11,3 cm.

Inventāra Nr.: LABR R8054-27.
Topogrāfija/Šifrs: Birkerts Antons 78-27.


Andrejs Upīts ( 1877. 04. decembris - 1970. 17. novembris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, kritiķis, [filol. zin. dokt. (1945), LPSR ZA akad. (1946)]
Alfons Vilsons ( 1917. 13. oktobris - 1993. 04. decembris ) literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1949)]
Antons Birkerts ( 1876. 03. aprīlis - 1971. 07. janvāris ) literatūrzinātnieks, rakstnieks, [folklorista Pētera Birkerta brālis]


Vilnītis, L.
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vilsons, Alfons