Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Virse, Zelma
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Viržikovskis, LeonhardsMeklē Virza , Edvarts

   1.
Antona Austriņa 50 gadu atcere. No kreisās: 1. rindā: 1. Viktors Eglītis, 2.?, 3. Kārlis Kraujiņš, 4.?, 5.?, 6. Marta Austriņa, 7. Mudīte Austriņa, 8. Antons Austriņš, 9. Kārlis Skalbe, 10. Kārlis Jēkabsons, 11. Edvarts Virza, 12. Valda Mora, 13.?, 14.?, 15.?, 16. Kristaps Linde, 17.?, 18.?, 19.? 2. rindā: 1.?, 2.?, 3.?, 4.?, 5.?, 6.?, 7. Jānis Roze, 8.?, 9. Helēna Akuratere, 10. Kārlis Krūza, 11. Rūdolfs Egle, 12. Ādolfs Erss, 13. Ernests Birznieks - Upītis, 14.?, 15.?, 16.? 3. rindā: 1.-13.?, 14. Emma Roze, 15. Arturs Bērziņš?, 16.?, 17.?, 18.?, 19.?, 20. Jānis Akuraters, 21.?, 22.?, 23.? 4. rindā: 1.?, 2.?, 3.?, 4. Jānis Plaudis, 5. Jānis Veselis, 6.?, 7.?, 8. Kārlis Miesnieks?. 1934. gads, Rīga, Torņakalna Kultūras biedrība. Fotogrāfs: nezināms. 17,9 x 23,8 cm.

Inventāra Nr.: LABR R7386-39.
Topogrāfija/Šifrs: Austriņš Antons 21-39.


Antons Austriņš ( 1884. 31. janvāris - 1934. 17. aprīlis ) rakstnieks, [literātes Mudītes Austriņas tēvs]
Viktors Eglītis ( 1877. 15. aprīlis - 1945. 20. aprīlis ) rakstnieks, mākslas teorētiķis, [arī Viktors Eglīte, Eglīts]
Kārlis Oļģerts Kraujiņš ( 1879. 11. jūnijs - 1975. 28. janvāris ) rakstnieks, žurnālists
Marta Austriņa ( 1893. 23. jūlijs - 1991. ) [dz. Zapoļska; rakstnieka Antona Austriņa sieva; literātes Mudītes Austriņas māte]
Mudīte Austriņa ( 1924. 19. janvāris - 1991. 02. jūlijs ) literāte, [Martas un Antona Austriņu meita]
Kārlis Skalbe ( 1879. 07. novembris - 1945. 15. aprīlis ) rakstnieks, [tulkotājas Lizetes Skalbes vīrs, žurnālista Jāņa Skalbes tēvs]
Kārlis Jēkabsons ( 1879. 05. aprīlis - 1946. 01. aprīlis ) rakstnieks, tulkotājs, [arī Kārlis Jakobsons]
Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]
Valda Mora ( 1902. 24. marts - 2001. 06. marts ) dzejniece, [arī Valda Moora, prec. Upmale; rakstnieka Henrija Moora māsa]
Kristaps Linde ( 1881. 23. oktobris - 1948. 06. aprīlis ) aktieris, režisors, skatuves mākslas pedagogs
Jānis Roze ( 1878. 30. novembris - 1942. 10. maijs ) grāmatizdevējs, grāmattirgotājs
Helēna Akuratere ( 1891. 10. decembris - 1976. 15. marts ) ilggadēja Rīgas paraugtipogrāfijas darbiniece, [rakstnieka Jāņa Akuratera māsa]
Kārlis Krūza ( 1884. 18. aprīlis - 1960. 28. jūlijs ) dzejnieks
Rūdolfs Egle ( 1889. 29. aprīlis - 1947. 17. decembris ) literarūrzinātnieks, tulkotājs, [filol. z. k. (1945), bibliogrāfa Kārļa Egles brālis]
Ādolfs Erss ( 1885. 13. jūnijs - 1945. 29. septembris ) rakstnieks, [līdz 1928. gadam Ādolfs Rūniks]
Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Emma Henriete Roze ( 1888. 21. septembris - 1985. 03. jūnijs ) [dz. Silarāja; grāmatizdevēja Jāņa Rozes sieva]
Arturs Bērziņš ( 1882. 22. augusts - 1962. 11. jūlijs ) publicists, teātra kritiķis
Jānis Akuraters ( 1876. 13. janvāris - 1937. 25. jūlijs ) rakstnieks, [tulkotājas Laimas Akurateres tēvs]
Jānis Plaudis ( 1903. 28. oktobris - 1952. 31. decembris ) rakstnieks, [dzejnieka Egila Plauža tēvs]
Jānis Veselis ( 1896. 01. aprīlis - 1962. 18. maijs ) rakstnieks
Kārlis Miesnieks ( 1887. 31. janvāris - 1977. 25. oktobris ) gleznotājs, [LVMA pedagogs (1922–1953), prof. (1947); rakstnieka Jonāsa Miesnieka brālis]

   2.
Antona Austriņa 50 gadu atcere. No kreisās: 1. rindā: 1. Viktors Eglītis, 2.?, 3. Arturs Bērziņš?, 4.?, 5. Mudīte Austriņa, 6. Marta Austriņa, 7. Antons Austriņš, 8. Kārlis Skalbe, 9.?, 10. Edvarts Virza, 11. Valda Mora, 12.?, 13.?, 14. Kristaps Linde. 2. rindā: 1.?, 2.?, 3. Kārlis Kraujiņš, 4.?, 5.?, 6.?, 7. Helēna Akuratere, 8. Valdemārs Tone, 9.?, 10. Ernests Birznieks - Upītis, 11.?, 12.?, 13.?, 14. Rūdolfs Egle, 15. Kārlis Jēkabsons. 3. rindā: 1. Aleksandrs Grīns?, 2.?, 3.?, 4. Jānis Roze, 5.?, 6. Kārlis Krūza, 7. Ādolfs Erss, 8.?, 9.?, 10.?, 11.?, 12.? 4. rindā: 1.-12.?, 13. Emma Roze, 14.?, 15.?, 16.?, 17. Jānis Akuraters, 18.?, 19.?, 20.? 5. rindā: 1.?, 2.?, 3.?, 4.?, 5. Jānis Plaudis, 6. Jānis Veselis, 7.?, 8.?, 9.?, 10. Kārlis Miesnieks?. 1934. gads, Rīga, Torņakalna Kultūras biedrība. Fotogrāfs: nezināms. 13,5 x 27,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R7386-40.
Topogrāfija/Šifrs: Austriņš Antons 21-40.


Antons Austriņš ( 1884. 31. janvāris - 1934. 17. aprīlis ) rakstnieks, [literātes Mudītes Austriņas tēvs]
Viktors Eglītis ( 1877. 15. aprīlis - 1945. 20. aprīlis ) rakstnieks, mākslas teorētiķis, [arī Viktors Eglīte, Eglīts]
Arturs Bērziņš ( 1882. 22. augusts - 1962. 11. jūlijs ) publicists, teātra kritiķis
Mudīte Austriņa ( 1924. 19. janvāris - 1991. 02. jūlijs ) literāte, [Martas un Antona Austriņu meita]
Marta Austriņa ( 1893. 23. jūlijs - 1991. ) [dz. Zapoļska; rakstnieka Antona Austriņa sieva; literātes Mudītes Austriņas māte]
Kārlis Skalbe ( 1879. 07. novembris - 1945. 15. aprīlis ) rakstnieks, [tulkotājas Lizetes Skalbes vīrs, žurnālista Jāņa Skalbes tēvs]
Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]
Valda Mora ( 1902. 24. marts - 2001. 06. marts ) dzejniece, [arī Valda Moora, prec. Upmale; rakstnieka Henrija Moora māsa]
Kristaps Linde ( 1881. 23. oktobris - 1948. 06. aprīlis ) aktieris, režisors, skatuves mākslas pedagogs
Kārlis Oļģerts Kraujiņš ( 1879. 11. jūnijs - 1975. 28. janvāris ) rakstnieks, žurnālists
Helēna Akuratere ( 1891. 10. decembris - 1976. 15. marts ) ilggadēja Rīgas paraugtipogrāfijas darbiniece, [rakstnieka Jāņa Akuratera māsa]
Valdemārs Teodors Tone ( 1892. 28. marts - 1958. 30. jūlijs ) gleznotājs, [arī Voldemārs Tone]
Ernests Birznieks – Upītis ( 1871. 06. aprīlis - 1960. 30. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Ernests Birznieks]
Rūdolfs Egle ( 1889. 29. aprīlis - 1947. 17. decembris ) literarūrzinātnieks, tulkotājs, [filol. z. k. (1945), bibliogrāfa Kārļa Egles brālis]
Kārlis Jēkabsons ( 1879. 05. aprīlis - 1946. 01. aprīlis ) rakstnieks, tulkotājs, [arī Kārlis Jakobsons]
Aleksandrs Grīns ( 1895. 15. augusts - 1941. 25. decembris ) rakstnieks, [īst. v. Jēkabs Grīns; rakstnieka Jāņa Grīna brālis]
Jānis Roze ( 1878. 30. novembris - 1942. 10. maijs ) grāmatizdevējs, grāmattirgotājs
Kārlis Krūza ( 1884. 18. aprīlis - 1960. 28. jūlijs ) dzejnieks
Ādolfs Erss ( 1885. 13. jūnijs - 1945. 29. septembris ) rakstnieks, [līdz 1928. gadam Ādolfs Rūniks]
Emma Henriete Roze ( 1888. 21. septembris - 1985. 03. jūnijs ) [dz. Silarāja; grāmatizdevēja Jāņa Rozes sieva]
Jānis Akuraters ( 1876. 13. janvāris - 1937. 25. jūlijs ) rakstnieks, [tulkotājas Laimas Akurateres tēvs]
Jānis Plaudis ( 1903. 28. oktobris - 1952. 31. decembris ) rakstnieks, [dzejnieka Egila Plauža tēvs]
Jānis Veselis ( 1896. 01. aprīlis - 1962. 18. maijs ) rakstnieks
Kārlis Miesnieks ( 1887. 31. janvāris - 1977. 25. oktobris ) gleznotājs, [LVMA pedagogs (1922–1953), prof. (1947); rakstnieka Jonāsa Miesnieka brālis]

   3.
Linarda Laicena 25 gadu darba jubilejas svinības. No kreisās: 1. rindā: 1. Oto Nonācs, 2. ?, 3. Pāvils Rozītis, 4. Olga Laicena, 5. Linards Laicens, 6. Rūdolfs Egle, 7. Jānis Akuraters, 8. Antons Austriņš. 2. rindā: 1. Pauls Betlers, 2. Kārlis Dzelzītis, 3. Andrejs Upīts, 4. Olga Dzelzīte, 5. Olga Upīte, 6. Anna Grēviņa, 7. Kuršinska, 8. ?, 9. ?, 10. Lūcija Zamaiča, 11. Valdis Grēviņš, 12. Kārlis Dziļleja, 13. Teodors Zaļkalns, 14. Edvarts Virza, 15. Jūlijs Sproģis. 3. rindā: 1. Edgars Sūna, 2. Jūlijs Lācis, 3. Jānis Kalniņš, 4. ?, 5. ?, 6. Grīnbergs Oto, 7. Jānis Kārkliņš, 8. Pāvils Gruzna, 9. Altbergs. 1928. gads, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 10,5 x 16,3 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6098-13.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Birkerts Antons 11–13.


Linards Laicens ( 1883. 15. novembris - 1937. 03. augusts ) rakstnieks
Oto Nonācs ( 1880. 12. marts - 1942. ) žurnālists, sabiedrisks darbinieks
Pāvils Rozītis ( 1889. 01. decembris - 1937. 20. februāris ) rakstnieks, žurnālists
Olga Eiženija Laicena ( 1899. 25. jūlijs - 1993. 01. augusts ) literatūras darbiniece, [dz. Skuja; rakstnieka Linarda Laicena sieva]
Rūdolfs Egle ( 1889. 29. aprīlis - 1947. 17. decembris ) literarūrzinātnieks, tulkotājs, [filol. z. k. (1945), bibliogrāfa Kārļa Egles brālis]
Jānis Akuraters ( 1876. 13. janvāris - 1937. 25. jūlijs ) rakstnieks, [tulkotājas Laimas Akurateres tēvs]
Antons Austriņš ( 1884. 31. janvāris - 1934. 17. aprīlis ) rakstnieks, [literātes Mudītes Austriņas tēvs]
Pauls Betlers ( 1883. 25. maijs - 1969. 14. jūlijs ) izdevniecību darbinieks
Kārlis Dzelzītis ( 1892. 25. jūnijs - 1982. 08. janvāris ) dzejnieks, [arī Kārlis Dzelzs]
Andrejs Upīts ( 1877. 04. decembris - 1970. 17. novembris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, kritiķis, [filol. zin. dokt. (1945), LPSR ZA akad. (1946)]
Olga Dzelzīte [dzejnieka Kārļa Dzelzīša sieva]
Anna Grēviņa ( 1892. 13. jūlijs - 1979. 27. janvāris ) tulkotāja, [dz. Dēķena; dzejnieka Valda Grēviņa sieva; rakstnieka Valta Grēviņa un literatūras un teātra kritiķa Māra Grēviņa māte]
Kuršinska [rakstnieka Andreja Kurcija sieva]
Lūcija Zamaiča ( 1893. 26. februāris - 1965. 17. janvāris ) rakstniece
Valdis Grēviņš ( 1895. 26. septembris - 1968. 07. aprīlis ) dzejnieks un tulkotājs, [tulkotājas Annas Grēviņas vīrs; rakstnieka Valta Grēviņa un literatūras un teātra kritiķa Māra Grēviņa tēvs]
Kārlis Dziļleja ( 1891. 13. decembris - 1963. 16. decembris ) rakstnieks, literatūrkritiķis, pedagogs, [līdz 1940. 12.II Kārlis Tīfentāls]
Teodors Zaļkalns ( 1876. 30. novembris - 1972. 06. septembris ) tēlnieks, [līdz 1930 Teodors Grīnbergs; tēlnieces Marijas Zaļkalnes vīrs; LMA prof. (no 1947)]
Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]
Jūlijs Sproģis ( 1887. 25. septembris - 1972. ) vijolnieks, mūzikas kritiķis, komponists
Edgars Sūna ( 1900. 22. februāris - 1981. 12. jūnijs ) jurists, literatūrteorētiķis, kritiķis
Jūlijs Rihards Lācis ( 1892. 25. decembris - 1941. 15. decembris ) žurnālists, rakstnieks, [bijis prec. ar režisori Annu Lāci, rakstnieci Lūciju Zamaiču un dzejnieci Rūtu Skujiņu; dzejnieces un valodnieces Lalitas Muižnieces tēvs]
Jānis Kalniņš ( 1903. - ?. )
Oto Grīnbergs ( 1904. 02. janvāris - 1989. ) jurists
Jānis Kārkliņš ( 1891. 06. janvāris - 1975. 20. jūlijs ) rakstnieks, žurnālists
Pāvils Gruzna ( 1878. 28. februāris - 1950. 12. decembris ) rakstnieks, [aktrises Nadjas Gruznas vīrs, dziedātājas Ņinas Gruznas tēvs]
Altbergs
Olga Upīte [rakstnieka Andreja Upīša sieva]

   4.
Elza Stērste ar grāmatu savā istabā. Pie sienas Edvarta Virzas portrets. 1956. gada 18. marts, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. Mākslinieks: Valdemārs Teodors Tone. 13x8,2 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9269-08.
Topogrāfija/Šifrs: Kārkliņa Austra 23-08.


Elza Stērste ( 1885. 18. marts - 1976. 19. aprīlis ) dzejniece, prozaiķe, dramaturģe, tulkotāja, [prec. Liekna–Virza; literāta Andreja Stērstes meita, dzejnieka Edvarta Virzas sieva]
Valdemārs Teodors Tone ( 1892. 28. marts - 1958. 30. jūlijs ) gleznotājs, [arī Voldemārs Tone]
Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]

   5.
Edvarts Virza. Otrā pusē veltījums Helēnai Akuraterei, 1920. gada 30. maijs. Rīga. Foto: Klio. 13,4 x 8,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R7686-39.
Topogrāfija/Šifrs: Akuratere Helēna 8-39.


Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]
Helēna Akuratere ( 1891. 10. decembris - 1976. 15. marts ) ilggadēja Rīgas paraugtipogrāfijas darbiniece, [rakstnieka Jāņa Akuratera māsa]
Vilis Rīdzenieks ( 1884. 15. decembris - 1962. 13. novembris ) mākslas fotogrāfs, [1915 Rīgā atver fotodarbnīcu "Klio"; kinoaktrises Olgas Rīdzenieces vīrs]

   6.
Edvarts Virza. Zīmējuma fotouzņēmums. Rīga. Fotogrāfs: nezināms. Mākslinieks: Niklāvs Strunke. 8,3x5,8 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6943-59.
Topogrāfija/Šifrs: Goba Alfrēds 48-59.


Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]
Niklāvs Strunke ( 1894. 06. oktobris - 1966. 13. oktobris ) gleznotājs, grafiķis, scenogrāfs, [arī Struņķis]

   7.
Portrets. Edvarts Virza. [ap 1914.gadu]. Fotogrāfs: Ansis Skariņš. 13,8x9 cm.

Kolekcija: Virza Edvarts.
Inventāra Nr.: RTMM 78713.
Topogrāfija/Šifrs: Vir. F1/1.


Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]
Ansis Skariņš fotogrāfs, [atvēris un vadījis fotodarbnīcu Rīgā (1909-1926), Majoros no 1912]

   8.
Portrets. Edvarts Virza. Sēž krēslā, pretskatā. Augšējā malā autogrāfs ar melnu tinti. [1926.gads]. Foto: KLIO, (Vilis Rīdzenieks), Rīgā. 13x8,5 cm.

Kolekcija: Virza Edvarts.
Inventāra Nr.: RTMM 73202.
Topogrāfija/Šifrs: Vir. F1/5.


Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]
Vilis Rīdzenieks ( 1884. 15. decembris - 1962. 13. novembris ) mākslas fotogrāfs, [1915 Rīgā atver fotodarbnīcu "Klio"; kinoaktrises Olgas Rīdzenieces vīrs]

   9.
No kreisās Edvarts Virza un Eduards Smiļģis, stāv lidotāju tērpos pie lidmašīnas. [1930.gadi]. Fotogrāfs: nezināms. 8,5x13,5 cm.

Kolekcija: Smiļģis Eduards.
Inventāra Nr.: RTMM 286551.
Topogrāfija/Šifrs: Sm. F11/45.


Eduards Smiļģis ( 1886. 23. novembris - 1966. 19. aprīlis ) aktieris, režisors
Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]

  10.
Portrets. Edvarts Virza, pretskatā. Sēž pie rakstāmgalda savā kabinetā. [1930.gadu beigas]. Fotogrāfs: nezināms. 15,5x15,5 cm.

Kolekcija: Virza Edvarts.
Inventāra Nr.: RTMM 165137.
Topogrāfija/Šifrs: Vir. F1/7.


Edvarts Virza ( 1883. 27. decembris - 1940. 01. marts ) dzejnieks, [arī Edvards Virza; īst. v. Jēkabs Eduards Liekna]


Virse, Zelma
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Viržikovskis, Leonhards