Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Vitenberga-Liekne, Emma
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vīgante, VentaMeklē Vizbulis , Roberts

   1.
Nacionālās operas sekstets (Piltenes prāģeri). 1. rindā vidū Roberts Vizbulis. [1920. gadi], Rīga. Fotogrāfs: Lūcija Kreicberga ( Lūcija Kreizberg ). 13,4 x 8,3 cm.

Inventāra Nr.: LABR R27569-16.
Topogrāfija/Šifrs: Iz154-16.


Roberts Vizbulis ( 1881. 14. jūnijs - 1960. 07. maijs ) dziedātājs, kupletists, lugu autors
Lūcija Kreicberga ( Lūcija Kreizberg ), ( 1889. 07. aprīlis - 1985. 17. septembris ) fotogrāfe, [prec. Alute; arī Lūcija Alutis - Kreicberga]; Rīga

   2.
Roberts Vizbulis (no labās 1. ) ar draugiem atpūtā. [1930. gadi]. Fotogrāfs: nezināms. 8,5 x 13,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R27569-18.
Topogrāfija/Šifrs: Iz154-18.


Roberts Vizbulis ( 1881. 14. jūnijs - 1960. 07. maijs ) dziedātājs, kupletists, lugu autors

   3.
Roberts Vizbulis (no labās 2. ) ar draugiem pie Rūdolfa Blaumaņa kapa pieminekļa. [1930. gadi], Ērgļu kapi. Fotogrāfs: nezināms. 8,5 x 13,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R27569-19.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Iz154–19.


Roberts Vizbulis ( 1881. 14. jūnijs - 1960. 07. maijs ) dziedātājs, kupletists, lugu autors
Rūdolfs Kārlis Leonīds Blaumanis ( 1863. 01. janvāris - 1908. 04. septembris ) rakstnieks

   4.
Roberts Vizbulis dzīvoklī pie rakstāmgalda. [1930. gadi], Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 8,2 x 13,2 cm.

Inventāra Nr.: LABR R27569-20.
Topogrāfija/Šifrs: Iz154-20.


Roberts Vizbulis ( 1881. 14. jūnijs - 1960. 07. maijs ) dziedātājs, kupletists, lugu autors

   5.
Roberts Vizbulis dzīvoklī pie rakstāmgalda. [1930. gadi], Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 8,2 x 13,2 cm.

Inventāra Nr.: LABR R27569-21.
Topogrāfija/Šifrs: Iz154-21.


Roberts Vizbulis ( 1881. 14. jūnijs - 1960. 07. maijs ) dziedātājs, kupletists, lugu autors

   6.
Roberts Vizbulis (no kreisās 1. ) draugu pulkā. [1930. gadi]. Fotogrāfs: nezināms. 6,2 x 8,3 cm.

Inventāra Nr.: LABR R27569-22.
Topogrāfija/Šifrs: Iz154-22.


Roberts Vizbulis ( 1881. 14. jūnijs - 1960. 07. maijs ) dziedātājs, kupletists, lugu autors

   7.
Roberts Vizbulis (ar puķēm) kopā ar vīru dubultkvartetu. 1933. gada vasara, Liepāja. Fotogrāfs: nezināms. 8,7x13,7 cm.

Attēla saturs oriģinālvalodā:
Inventāra Nr.: LABR R9156-36.
Topogrāfija/Šifrs: Strautniece Alma 09-36.


Roberts Vizbulis ( 1881. 14. jūnijs - 1960. 07. maijs ) dziedātājs, kupletists, lugu autors

   8.
Roberts Vizbulis. Otrā pusē rakstīts: “Roberts Vizbulis iedeva”, 1935. gada 14. decembris. Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 13,7 x 8,8 cm.

Inventāra Nr.: LABR R27569-17.
Topogrāfija/Šifrs: Iz154-17.


Roberts Vizbulis ( 1881. 14. jūnijs - 1960. 07. maijs ) dziedātājs, kupletists, lugu autors


Vitenberga-Liekne, Emma
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vīgante, Venta