Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Vētra, Rūdolfs
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vidbergs, Sigismunds Dīdrihs JohansMeklē Vičs , Andrejs

     1.
Misiņa bibliotēkas apskates dalībnieki. No kreisās: 1. rindā: 1. Ludis Bērziņš, 2. Gustavs Šaurums, 3. Kārlis Egle, 4. Andrejs Vičs, 5. Jānis Misiņš, 6. Roberts Garselis, 7. Hermanis Asars, 8. Felikss Krusa. 2. rindā: 1. Mārtiņš Stumbergs, 2. ?, 3. Oļģerts Liepiņš, 4. Roberts Lapsiņš, 5. Hermīne Kalniņa, 6. Jānis Rapa, 7. Āronu Matīss, 8. Žanis Unāms un citi. 1935. gada 20. septembris, Torņa iela 3/5, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 11x15,4 cm.

Inventāra Nr.: LABR R7831-20-1.
Topogrāfija/Šifrs: Misiņš Jānis 150-20-1.


Jānis Misiņš ( 1862. 25. aprīlis - 1945. 17. janvāris ) bibliotekārs, latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs, [skolotāja Andreja Misiņa brālis]
Ludis Bērziņš ( 1870. 14. septembris - 1965. 24. maijs ) pedagogs, folklorists, literatūrvēsturnieks, dzejnieks, [īst. v. Ludvigs Ernests Bērziņš; prof. (1935), pedagoga Roberta Bērziņa brālis]
Gustavs Šaurums ( 1883. 28. janvāris - 1952. maijs ) bibliogrāfs, teologs
Kārlis Egle ( 1887. 02. jūnijs - 1974. 25. jūnijs ) bibliogrāfs, literatūrvēsturnieks, tulkotājs, [literatūrzinātnieka Rūdolfa Egles brālis; bibliogrāfes Elmīras Egles vīrs]
Andrejs Vičs ( 1879. 22. marts - 1943. 16. jūnijs ) skolotājs, vēsturnieks
Roberts Garselis ( 1892. 21. janvāris - 1936. 04. aprīlis ) inženieris mehāniķis, [1935/36 Rīgas pilsētas galva]
Hermanis Asars ( 1882. 07. marts - 1942. ) žurnālists, [literatūrkritiķa Jāņa Asara brālis]
Felikss Krusa ( 1897. 12. septembris - 1967. 18. maijs ) žurnālists
Mārtiņš Stumbergs ( 1872. 27. decembris - ?. ) Valsts bibliotēkas direktors, [žurnālista, tiesneša Jēkaba Stumberga brālēns]
Oļģerts Liepiņš ( 1906. 12. aprīlis - 1983. 17. decembris ) rakstnieks, žurnālists, tulkotājs
Roberts Lapsiņš ( 1898. 23. jūnijs - ?. ) jurists, publicists
Hermīne Kalniņa ( 1904. 15. novembris - 1990. 18. jūnijs ) bibliotekāre, [dz. Vēvere, vēlāk Misiņa; bibliotekāra Jāņa Misiņa audžumeita]
Jānis Rapa ( 1885. 17. aprīlis - 1941. 30. maijs ) grāmatizdevējs
Matīss Āronu ( 1858. 12. marts - 1939. 25. aprīlis ) žurnālists, bibliogrāfs
Žanis Unāms ( 1902. 19. jūnijs - 1989. 08. septembris ) literāts, žurnālists, [arī Žanis Unams]

     2.
Misiņa bibliotēkas apskates dalībnieki pie tējas glāzes. No kreisās: 1. rindā: 1. ?, 2. ?, 3. ?, 4. Oļģerts Liepiņš, 5. Mārtiņš Stumbergs, 6. ?, 7. Jānis Rapa, 8. ?, 9. ?. 2. rindā: 1. ?, 2. Ludis Bērziņš, 3. ?, 4. Hermīne Kalniņa, 5. Gustavs Šaurums, 6. Roberts Garselis, 7. Jānis Misiņš, 8. Andrejs Vičs, 9. Felikss Krusa, 10. Kārlis Egle, 11. Hermanis Asars, 12. Āronu Matīss. 1935. gada 20. septembris, Torņa iela 3/5, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 10,5x17 cm.

Inventāra Nr.: LABR R7831-20-2.
Topogrāfija/Šifrs: Misiņš Jānis 150-20-2.


Jānis Misiņš ( 1862. 25. aprīlis - 1945. 17. janvāris ) bibliotekārs, latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs, [skolotāja Andreja Misiņa brālis]
Oļģerts Liepiņš ( 1906. 12. aprīlis - 1983. 17. decembris ) rakstnieks, žurnālists, tulkotājs
Mārtiņš Stumbergs ( 1872. 27. decembris - ?. ) Valsts bibliotēkas direktors, [žurnālista, tiesneša Jēkaba Stumberga brālēns]
Jānis Rapa ( 1885. 17. aprīlis - 1941. 30. maijs ) grāmatizdevējs
Ludis Bērziņš ( 1870. 14. septembris - 1965. 24. maijs ) pedagogs, folklorists, literatūrvēsturnieks, dzejnieks, [īst. v. Ludvigs Ernests Bērziņš; prof. (1935), pedagoga Roberta Bērziņa brālis]
Hermīne Kalniņa ( 1904. 15. novembris - 1990. 18. jūnijs ) bibliotekāre, [dz. Vēvere, vēlāk Misiņa; bibliotekāra Jāņa Misiņa audžumeita]
Gustavs Šaurums ( 1883. 28. janvāris - 1952. maijs ) bibliogrāfs, teologs
Roberts Garselis ( 1892. 21. janvāris - 1936. 04. aprīlis ) inženieris mehāniķis, [1935/36 Rīgas pilsētas galva]
Andrejs Vičs ( 1879. 22. marts - 1943. 16. jūnijs ) skolotājs, vēsturnieks
Felikss Krusa ( 1897. 12. septembris - 1967. 18. maijs ) žurnālists
Kārlis Egle ( 1887. 02. jūnijs - 1974. 25. jūnijs ) bibliogrāfs, literatūrvēsturnieks, tulkotājs, [literatūrzinātnieka Rūdolfa Egles brālis; bibliogrāfes Elmīras Egles vīrs]
Hermanis Asars ( 1882. 07. marts - 1942. ) žurnālists, [literatūrkritiķa Jāņa Asara brālis]
Matīss Āronu ( 1858. 12. marts - 1939. 25. aprīlis ) žurnālists, bibliogrāfs

     3.
Andrejs Vičs. Zem attēla autogrāfs. [1920.-1930. gadi]. Fotogrāfs: nezināms. 18,6 x 12,3 cm.

Inventāra Nr.: LABR R25786-05.
Topogrāfija/Šifrs: Iz018-05.


Andrejs Vičs ( 1879. 22. marts - 1943. 16. jūnijs ) skolotājs, vēsturnieks


Vētra, Rūdolfs
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vidbergs, Sigismunds Dīdrihs Johans