Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Voits, Oskars Augusts
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Voits, Valters Ernests Jānis



Meklē Voits , Oskars Augusts

     1.
Jāņa Endzelīna 60. dzimšanas dienas goda mielasts. No kreisās: 1. rindā: 1. Jānis Purgalis, 2. Ludis Bērziņš, 3. Aleksandrs Dauge, 4. Pēteris Šmits, 5. Andrejs Krastkalns, 6. Jānis Endzelīns, 7. Jānis Jaunzems, 8. Anna Ābele, 9. Alise Karlsone, 10. Arveds Bergs, 11. Ādams Ārgalis, 12. Jēkabs Alksnis. 2. rindā: 1. Pēteris Kūlis, 2. Alberts Brambats, 3. Oskars Vīksniņš, 4. Jānis Rīteris, 5. Edgars Bergs, 6. Eduards Zariņš, 7. Viktors Lazdiņš, 8. Oskars Voits, 9. Indriķis Cīrulis, 10. Jānis Ziediņš, 11. Fricis Esvariņš, 12. Zelma Sirsone, 13. Ieva Celmiņa, 14. Ansis Gulbis, 15. Hermanis Ziediņš, 16. Eduards Ozoliņš. 3. rindā: 1. ?, 2. Kārlis Kārkliņš, 3. Ludvigs Adamovičs, 4. Artūrs Salaks, 5. Jēkabs Grots, 6. Jānis Bērziņš, 7. Valters Voits, 8. Jūlijs Auškāps, 9. ?, 10. Pēteris Eglītis, 11. Putniņš, 12. Žanis Freidenfelds, 13. Roderiks Pavasars, 14. Brēmanis, 15. Kārlis Rinkužs, 16. Brēmanis, 17. ?, 18.?, 19. Vilis Māsēns. 1933. gada februāris, Rīgas Latviešu biedrība. Fotogrāfs: Krišs Rake. 18 x 23,8 cm.

Inventāra Nr.: LABR R8162-9.
Topogrāfija/Šifrs: Celmiņa Ieva 2-9.


Jānis Endzelīns ( 1873. 22. februāris - 1961. 01. jūlijs ) valodnieks, [filol. zin. dokt. (1912), LPSR ZA akad. (1946)]
Jānis Purgalis ( 1869. 06. jūnijs - 1934. 07. novembris ) notārs
Ludis Bērziņš ( 1870. 14. septembris - 1965. 24. maijs ) pedagogs, folklorists, literatūrvēsturnieks, dzejnieks, [īst. v. Ludvigs Ernests Bērziņš; prof. (1935), pedagoga Roberta Bērziņa brālis]
Aleksandrs Dauge ( 1868. 22. augusts - 1937. 11. marts ) pedagogs, literatūras un zinātņu popularizētājs, [Izglītības ministrs (1921–1923), prof. (1931); literāta Jura Dauges dēls; filozofa Paula Dauges brālis]
Pēteris Šmits ( 1869. 25. decembris - 1938. 05. jūnijs ) valodnieks, etnogrāfs, folklorists, [arī Pēteris Šmidts, Šmits-Smiters]
Andrejs Krastkalns ( 1868. 25. decembris - 1939. 14. februāris ) sabiedriski politisks darbinieks, jurists
Jānis Jaunzems ( 1884. 27. maijs - 1946. 07. decembris ) ārsts, [rakstnieka Apsīšu Jēkaba dēls, prāvesta Ata Jaunzema brālis]
Anna Ābele ( 1881. 01. maijs - 1975. 09. septembris ) valodniece, [prof. (1936)]
Alise Karlsone ( 1881. 02. jūnijs - 1959. 07. jūlijs ) valodniece
Arveds Bergs ( 1875. 13. septembris - 1941. 19. decembris ) jurists, sabiedriski politisks darbinieks, publicists
Ādams Ārgalis ( 1851. 26. oktobris - 1937. 23. janvāris ) skolotājs, tautiskās atmodas darbinieks
Jēkabs Alksnis ( 1870. 22. augusts - 1957. 07. marts ) ķirurgs, [med. dokt. (1907), prof. (1924)]
Pēteris Kūlis ( 1883. 01. maijs - ?. ) skolu darbinieks
Alberts Brambats ( 1881. 15. maijs - 1943?. ) kara ārsts, ģenerālis, [1941 deportēts uz PSRS]
Oskars Vīksniņš
Jānis Rīteris ( 1867. 21. aprīlis - 1945. ) būvinženieris un sabiedrisks darbinieks
Edgars Bergs ( 1878. 03. aprīlis - 1961. 09. decembris ) mācītājs
Eduards Zariņš ( 1876. 19. novembris - 1947. 23. jūlijs ) bioķīmiķis, [LU farm. goda dokt. (1929), docētājs (1919–44), prof. (1918), LU Medicīnas fakultātes dekāns]
Viktors Lazdiņš ( 1881. 14. jūlijs - ?. ) zvērināts advokāts
Oskars Augusts Voits ( 1866. 18. aprīlis - 1959. 19. septembris ) ārsts, diplomāts, [Latvijas sūtnis Vācijā, Šveicē, Holandē un Ungārijā; jurista Valtera Voita tēvs]
Indriķis Cīrulis ( 1860. 28. oktobris - 1945. ) skolotājs
Jānis Ziediņš ( 1890. 21. janvāris - ?. ) jurists
Fricis Esvariņš ( 1884. 17. janvāris - ?. ) tirgotājs, rūpnieks
Zelma Sirsone
Ieva Celmiņa ( 1902. 12. jūlijs - 1991. 26. jūlijs ) tulkotāja, valodniece
Ansis Gulbis ( 1873. 08. decembris - 1936. 13. februāris ) grāmatizdevējs, rakstnieks
Hermanis Ziediņš ( 1883. 30. septembris - ?. ) Latvijas bankas pilnvarotais
Eduards Jūlijs Ozoliņš ( 1881. 11. aprīlis - 1960?. ) skolotājs, mācību grāmatu autors
Kārlis Kārkliņš ( 1888. 09. maijs - 1961. 17. decembris ) literatūrzinātnieks, [LU docētājs (no 1931), prof. (1943)]
Ludvigs Ernests Adamovičs ( 1884. 23. septembris - 1943. ) izglītības darbinieks, teologs, [prof. (1929); 1934-1935 izglītības ministrs]
Artūrs Salaks ( 1891. 20. aprīlis - ?. ) komponists
Jēkabs Grots ( 1888. 15. maijs - 1942. 17. jūnijs ) jurists, [LS senators civilkasācijas departamentā; 1941 deportēts uz Krieviju]
Jānis Bērziņš
Valters Ernests Jānis Voits ( 1900. 19. aprīlis - 1984. 23. augusts ) jurists, [ārsta, diplomāta Oskara Voita dēls]
Jūlijs Auškāps ( 1884. 02. jūnijs - 1941. ) ķīmiķis, [ķīm. tehnol. dokt. (1930), prof. (1930)]
Pēteris Eglītis ( 1884. 07. oktobris - 1973. 06. septembris ) advokāts
Putniņš
Žanis Freidenfelds ( 1883. 16. novembris - ?. ) advokāts
Roderiks Pavasars ( 1911. 09. septembris - ?. ) LPK ģenerālsekretārs
Brēmanis
Kārlis Rinkužs ( 1886. 25. augusts - ?. ) skolotājs
Brēmanis
Vilis Māsēns ( 1902. 17. novembris - 1964. 15. jūlijs ) diplomāts, [Latvijas diplomātiskā dienestā Londonā, Rīgā, Kauņā, Parīzē (1922–1936)]
Krišs Rake fotogrāfs; Rīga


Voits, Oskars Augusts
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Voits, Valters Ernests Jānis