Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Vazdiks, Hermanis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vāczemnieks, LaimonisMeklē Vācietis , Ojārs

     1.
Latviešu rakstnieku grupa kopā ar citiem, noliekot ziedus pie Ševčenko pieminekļa. No kreisās: 1. Andrejs Balodis (vidū, pieliecies), 2. Anna Sakse, 3. Ojārs Vācietis, 4. Imants Ziedonis, 5. Valdis Lukss. Ukraina. Fotogrāfs: nezināms. 15,7 x 24,2 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6888-09.
Topogrāfija/Šifrs: Balodis Andrejs 1-09.


Andrejs Balodis ( 1908. 24. marts - 1987. 06. aprīlis ) dzejnieks
Anna Sakse ( 1905. 16. janvāris - 1981. 02. marts ) rakstniece, [prec. Abzalone]
Ojārs Vācietis ( 1933. 13. novembris - 1983. 28. novembris ) dzejnieks, [dzejnieces Ludmilas Azarovas vīrs]
Imants Ziedonis ( 1933. 03. maijs ) dzejnieks, [rakstnieka Rimanta Ziedoņa tēvs]
Valdis Lukss ( 1905. 21. jūnijs - 1985. 24. jūlijs ) dzejnieks, [īst. v. Voldemārs Lukss]


Vazdiks, Hermanis
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vāczemnieks, Laimonis