Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Vesmanis, Fridrihs
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vērdiņš, KārlisMeklē Vējāns , Andris

   1.
Kārļa Kraujiņa 90 gadu jubileja. No kreisās: 1. rindā sēž: 1. Jānis Loja, 2. Kārlis Kraujiņš. 2. rindā stāv: 1. Andris Vējāns, 2. Ilgonis Bērsons, 3. Miralda Apine, 4. Jānis Pujāts. 1969. gada 11. jūnijs, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 7,5 x 11,7 cm.

Inventāra Nr.: LABR R6100-13-3.
Topogrāfija/Šifrs: LABR Birkerts Antons 13–13–3.


Kārlis Oļģerts Kraujiņš ( 1879. 11. jūnijs - 1975. 28. janvāris ) rakstnieks, žurnālists
Jānis Loja ( 1896. 09. februāris - 1969. 03. septembris ) valodnieks, [filol. z. k. (1935), prof. (1941)]
Andris Vējāns ( 1927. 20. aprīlis ) dzejnieks, [īst. v. Donats Kalnačs]
Ilgonis Bērsons ( 1931. 11. jūnijs ) literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis
Miralda Apine
Jānis Pujāts ( 1925. 18. oktobris - 1988. 19. jūlijs ) mākslas zinātnieks

   2.
Žurnāla "Karogs" 40 gadu jubilejas svinības. No kreisās: 1. Edgars Damburs, 2. Ziedonis Purvs, 3. Andris Vējāns. 1980. gads, Rakstnieku savienība, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 9,5x14 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9248-2-11.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 27-2-11.


Edgars Damburs ( 1910. 23. augusts - 1981. 21. oktobris ) literatūrkritiķis, rakstnieks
Ziedonis Purvs ( 1923. 13. oktobris - 1989. 13. jūlijs ) dzejnieks
Andris Vējāns ( 1927. 20. aprīlis ) dzejnieks, [īst. v. Donats Kalnačs]

   3.
Tikšanās ar dzejnieci Veltu Tomu. No kreisās: 1. Māra Caune, 2. ?, 3. Olga Lisovska, 4. Arvīds Skalbe, 5. Andris Vējāns, 6. Ilgonis Bērsons, 7. Velta Toma, 8. Jānis Niedre, 9. ?, 10. Imants Pijols, 11. ?, 12. ?. 1980. gada 9. jūlijs, "Karoga" redakcija, Rīga. Fotogrāfs: Bonifācijs Tiknuss. 14x23 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9248-3-2.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 27-3-2.


Velta Toma ( 1912. 31. janvāris - 1999. 24. septembris ) dzejniece, [prec. Skuja]
Māra Caune ( 1941. 04. jūlijs ) izdevēja, literatūrkritiķe, publiciste
Olga Lisovska ( 1928. 04. augusts ) dzejniece
Arvīds Skalbe ( 1922. 01. marts - 2002. 21. maijs ) dzejnieks
Andris Vējāns ( 1927. 20. aprīlis ) dzejnieks, [īst. v. Donats Kalnačs]
Ilgonis Bērsons ( 1931. 11. jūnijs ) literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis
Jānis Niedre ( 1909. 24. maijs - 1987. 08. decembris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k.(1948); žurnālistes, tulkotājas Ernestīnes Niedras vīrs]
Imants Pijols ( 1944. 09. maijs - 1999. 16. aprīlis ) literatūrvēsturnieks
Bonifācijs Tiknuss ( 1915. 01. jūlijs - 1986. ) žurnālists, fotokorespondents; Rīga

   4.
Žurnāla "Karogs" 40 gadu jubilejas svinības. No kreisās: 1. Māra Caune, 2. Gunārs Janaitis, 3. ?, 4. Maija Augstkalna, 5. Andris Vējāns, 6. Olga Lisovska, 7. Arvīds Skalbe, 8. Ilgonis Bērsons, 9. Pēteris Jurciņš, 10. Arvīds Grigulis. 1980. gads, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 13,7x18,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9248-2-01.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 27-2-01.


Māra Caune ( 1941. 04. jūlijs ) izdevēja, literatūrkritiķe, publiciste
Gunārs Janaitis ( 1934. 18. decembris ) fotogrāfs, žurnālists; Rīga
Maija Augstkalna ( 1932. 04. janvāris ) teātra un kino kritiķe, tulkotāja
Andris Vējāns ( 1927. 20. aprīlis ) dzejnieks, [īst. v. Donats Kalnačs]
Olga Lisovska ( 1928. 04. augusts ) dzejniece
Arvīds Skalbe ( 1922. 01. marts - 2002. 21. maijs ) dzejnieks
Ilgonis Bērsons ( 1931. 11. jūnijs ) literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis
Pēteris Jurciņš ( 1932. 17. decembris - 2004. 18. februāris ) dzejnieks
Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]

   5.
Žurnāla "Karogs" 40 gadu jubilejas svinības. Centrā pieņem apsveikumus: 1. Andris Vējāns, 2. Olga Lisovska, 3. Ilgonis Bērsons. 1980. gads, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 9x14,3 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9248-2-05.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 27-2-05.


Andris Vējāns ( 1927. 20. aprīlis ) dzejnieks, [īst. v. Donats Kalnačs]
Olga Lisovska ( 1928. 04. augusts ) dzejniece
Ilgonis Bērsons ( 1931. 11. jūnijs ) literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis

   6.
Piemiņas brīdis Jāņa Grota 80 gadē pie dzejnieka kapa. Runā Andris Vējāns. 1981. gada februāris, Ērgļi. Fotogrāfs: nezināms. 12x17,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9248-3-4.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 27-3-4.


Jānis Grots ( 1901. 9. februāris - 1968. 30. novembris ) rakstnieks
Andris Vējāns ( 1927. 20. aprīlis ) dzejnieks, [īst. v. Donats Kalnačs]

   7.
Andra Vējāna 60. gadu jubileja. No kreisās: 1. Andris Vējāns, 2. Imants Ziedonis, 3. Māra Caune, 4. ?, 5. ?, 6. Jānis Liepiņš. 1987. gada 28. aprīlis, Dailes teātra Mazā zāle, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 12,3x15 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9251-01.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 30-01.


Andris Vējāns ( 1927. 20. aprīlis ) dzejnieks, [īst. v. Donats Kalnačs]
Imants Ziedonis ( 1933. 03. maijs ) dzejnieks, [rakstnieka Rimanta Ziedoņa tēvs]
Māra Caune ( 1941. 04. jūlijs ) izdevēja, literatūrkritiķe, publiciste
Jānis Liepiņš ( 1930. 19. oktobris ) ārsts, rakstnieks, publicists, [medicīnas z. k. (1969)]

   8.
Andra Vējāna 60. gadu jubileja. No kreisās: 1. Andris Vējāns, 2. Aija Lāce, 3. Māra Caune, 4. Arvīds Skalbe, 5. ?, 6. Ilgonis Bērsons, 7. E. Burova, 8. A. Gulbe, 9. A. Sēle, 10. Genovefa Bērsone, 11. Juris Pabērzs. 1987. gada 28. aprīlis, Dailes teātra Mazā zāle, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 14,7x22,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9251-02.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 30-02.


Andris Vējāns ( 1927. 20. aprīlis ) dzejnieks, [īst. v. Donats Kalnačs]
Aija Lāce ( 1947. 28. februāris ) literāte, žurnāliste, [rakstnieka Ēvalda Vilka un tulkotājas Vizmas Lāces meita]
Māra Caune ( 1941. 04. jūlijs ) izdevēja, literatūrkritiķe, publiciste
Arvīds Skalbe ( 1922. 01. marts - 2002. 21. maijs ) dzejnieks
Ilgonis Bērsons ( 1931. 11. jūnijs ) literatūrzinātnieks, literatūrkritiķis
E. Burova
A. Gulbe
A. Sēle
Genovefa Bērsone
Juris Pabērzs ( 1918. 01. septembris ) teātra, literatūrkritiķis, [dzejnieka, jurista, sabiedriskā darbinieka Jura Pabērza dēls; literatūrzinātnieces Ilonas Salcevičas tēvs]

   9.
Andra Vējāna 60. gadu jubileja. Sveic Raipolas sievas. 1987. gada 28. aprīlis, Dailes teātra Mazā zāle, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 14,7x22,5 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9251-03.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 30-03.


Andris Vējāns ( 1927. 20. aprīlis ) dzejnieks, [īst. v. Donats Kalnačs]

  10.
Andris Vējāns saņem 60. gadu jubilejas kliņģeri. 1987. gada 28. aprīlis, Dailes teātra Mazā zāle, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 10,5x15 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9251-04.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 30-04.


Andris Vējāns ( 1927. 20. aprīlis ) dzejnieks, [īst. v. Donats Kalnačs]

  11.
Andra Vējāna 60. gadu jubileja. No kreisās: 1. Andris Vējāns, 2. Māra Caune un citi. 1987. gada 28. aprīlis, Dailes teātra Mazā zāle, Rīga. Fotogrāfs: nezināms. 14,7x23 cm.

Inventāra Nr.: LABR R9251-05.
Topogrāfija/Šifrs: Karogs 30-05.


Andris Vējāns ( 1927. 20. aprīlis ) dzejnieks, [īst. v. Donats Kalnačs]
Māra Caune ( 1941. 04. jūlijs ) izdevēja, literatūrkritiķe, publiciste


Vesmanis, Fridrihs
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vērdiņš, Kārlis