Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Vīksna, Rūdolfs
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vīksniņa, VēraMeklē Vīksne , Arvīds

     1.
Alise Elsiņa kopā ar studentu biedrību "Klints". No kreisās: 1. rindā: 1. Kārlis Streipa, 2. Alise Leja, 3. Anna Ošupe, 4. Marta Virskūna, 5. Herta Ruča, 6. Jānis Linabergs, 7. Kārlis Krauliņš. 2. rindā: 1. Jānis Streipa, 2. Arnolds Serdants, 3. Milda Vīrs, 4. Pēteris Streipa, 5. ?, 6. Arvīds Vīksne, 7. Ansis Peičs. 3. rindā: 1. Mārtiņš Ozoliņš, 2. Jānis Jerkins, 3. Kārlis Krastiņš, 4. Anna Kugra, 5. Zenta Lapekina, 6. Aleksandra Jaunbērziņa, 7. Jānis Kalniņš, 8. Ernests Brūvelis, 9. Voldemārs Rode. 4. rinda: 1. ?, 2. Eiženijs Renckulbergs, 3. Jānis Šmits, 4. Jānis Grīnvalds, 5. Kārlis Laškops, 6. Arvīds Grigulis, 7. Atis Kļaviņš. 1928. gada 28. februāris, Rīga. Foto: Klio. 22,7 x 29 cm.

Inventāra Nr.: LABR R7693-29.
Topogrāfija/Šifrs: Elsiņa Alise 4-29.


Alise Elsiņa ( 1908. 08. aprīlis - ?. ) pedagoģe, literāte, [dz. Leja; prec. Tabaka]
Kārlis Streipa [1920. gadu beigās LU medicīnas nodaļas students, LU beidzis 1931]
Anna Jankovska [dz. Ošupe; 1920. gadu beigās LU matemātikas nodaļas studente]
Marta Ašmane [dz. Virskūna; 1920. gadu beigās LU filozofijas nodaļas studente]
Herta Ruča [1920. gadu beigās LU vēstures nodaļas studente]
Jānis Linabergs [1920. gadu beigās LU medicīnas nodaļas students]
Kārlis Krauliņš ( 1904. 09. marts - 1981. 05. decembris ) literatūrzinātnieks, [filol. zin. dokt. (1965)]
Jānis Streipa [1920. gadu beigās LU inženieru zinātņu nodaļas students]
Arnolds Serdants [1920. gadu beigās LU dabas zinātņu nodaļas students]
Milda Kalniņa [dz. Vīrs; 1920. gadu beigās LU dabas zinātņu nodaļas studente]
Pēteris Streipa [1920. gadu beigās LU ķīmijas nodaļas students]
Arvīds Vīksne [1920. gadu beigās LU ķīmijas nodaļas students]
Ansis Peičs [1920. gadu beigās LU tautsaimniecības nodaļas students]
Mārtiņš Ozoliņš [1920. gadu beigās LU dabas zinātņu nodaļas students, iestājies konservatorijā]
Jānis Jerkins [1920. gadu beigās LU tautsaimniecības nodaļas students]
Kārlis Krastiņš [1920. gadu beigās LU arhitektūras nodaļas students]
Anna Ozoliņa [dz. Kugra; 1920. gadu beigās LU tautsaimniecības nodaļas studente]
Zenta Lapekina [1920. gadu beigās LU pedagoģijas nodaļas studente]
Jānis Kalniņš [1920. gadu beigās LU juridiskās nodaļas students]
Ernests Brūvelis [1920. gadu beigās LU tautsaimniecības nodaļas students]
Aleksandra Jaunbērziņa [1920. gadu beigās LU filoloģijas nodaļas studente]
Voldemārs Rode [1920. gadu beigās LU pedagoģijas nodaļas students]
Eiženijs Renckulbergs [1920. gadu beigās LU dabas zinātņu nodaļas students]
Jānis Šmits [1920. gadu beigās LU tautsaimniecības nodaļas students]
Jānis Grīnvalds [1920. gadu beigās LU filozofijas nodaļas students]
Kārlis Laškops [1920. gadu beigās LU tautsaimniecības nodaļas students]
Arvīds Grigulis ( 1906. 12. oktobris - 1989. 05. oktobris ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, [filol. z. k. (1961), LPSR ZA akad. (1978)]
Atis Kļaviņš [1920. gadu beigās LU matemātikas nodaļas students, izstājies]
Vilis Rīdzenieks ( 1884. 15. decembris - 1962. 13. novembris ) mākslas fotogrāfs, [1915 Rīgā atver fotodarbnīcu "Klio"; kinoaktrises Olgas Rīdzenieces vīrs]


Vīksna, Rūdolfs
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Vīksniņa, Vēra