Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Kalniņa-Ozola, Emīlija
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Kalniņš, AlfrēdsMeklē Kalniņš , Aleksis Arvīds

     1.
Jānis Misiņš ar audžumeitu un viņas ģimeni. No kreisās: 1. Jānis Kalniņš, 2. Jānis Misiņš, 3. Hermīne Kalniņa, 4. Māris Kalniņš, 5. Aleksis Kalniņš. [ap 1942. gadu], Rīga. Fotogrāfs: Krišs Rake. 11,8x17 cm.

Inventāra Nr.: LABR R7832-07.
Topogrāfija/Šifrs: Misiņš Jānis 151-07.


Jānis Misiņš ( 1862. 25. aprīlis - 1945. 17. janvāris ) bibliotekārs, latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs, [skolotāja Andreja Misiņa brālis]
Jānis Klāvs Kalniņš ( 1936. 23. jūlijs ) [Hermīnes Kalniņas dēls; Jāņa Misiņa mazdēls]
Hermīne Kalniņa ( 1904. 15. novembris - 1990. 18. jūnijs ) bibliotekāre, [dz. Vēvere, vēlāk Misiņa; bibliotekāra Jāņa Misiņa audžumeita]
Māris Tālivaldis Kalniņš ( 1939. 18. decembris ) [Hermīnes Kalniņas dēls; Jāņa Misiņa mazdēls]
Aleksis Arvīds Kalniņš [Hermīnes Kalniņas vīrs]
Krišs Rake ( 1897. 29. augusts - ?. ) fotogrāfs; Rīga


Kalniņa-Ozola, Emīlija
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Kalniņš, Alfrēds