Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs


Čaks, Aleksandrs
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Čakste, JānisMeklē Čakste , Aivars

     1.
Portrets. Vladimirs Kaijaks, pretskatā līdz krūtīm. 1982. gads. Fotogrāfs: Aivars Čakste. 15,9x11,4 cm.

Kolekcija: Kaijaks Vladimirs.
Inventāra Nr.: RTMM 423352.
Topogrāfija/Šifrs: V.Kaij. F1/11.


Vladimirs Kaijaks ( 1930. 02. septembris ) rakstnieks, [līdz 1959 īst. v. Kārlis Laimonis Lazdovskis, 1959-1970 Kārlis Bendrups, kopš 1970 vārda un uzvārda vietā lietots pseidonīms; rakstnieces Māras Svīres vīrs]
Aivars Čakste fotogrāfs; Rīga, Rīgas kinostudija

     2.
Portrets. Eduards Pāvuls - Ceplis R.Kalniņa filmā "Ceplis" (pēc P.Rozīša romāna motīviem). 1972.gads. Fotogrāfs: Aivars Čakste. 18x24 cm.

Kolekcija: Pāvuls Eduards.
Inventāra Nr.: RTMM 524667.
Topogrāfija/Šifrs: E.Pāv. F5/3.


Eduards Pāvuls ( 1929. 07. jūlijs ) aktieris
Aivars Čakste fotogrāfs; Rīga, Rīgas kinostudija


Čaks, Aleksandrs
[, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Z,

Čakste, Jānis