Svētku dievkalpojuma liturģijas lapiņa. Dievkalpojumu Doma baznīcā 1901.g. 22. jūnijā noturēja prāvests T.Gētgens