Nr1 Nr2
  Vērmaņa & dēla mašīnu fabrikas un dzelzslietuves cenrādis
 
U.G.Klapmeiera dzelzs un stiepļu fabrikas
cenrādis (1861)

A/s Rīgas dzelzs lietuves un mašīnu fabrikas bij. Felser & Co lauksaimniecības mašīnu katalogs (1892) 

 
Viena no lielākajam Krievijas stiepļu un naglu ražošanas uzņēmumiem "Rīgas drāšu (stiepļu) rūpnīcas" ekspozīcija

  "Rīgas drāšu (stiepļu) rūpnīcas" cenrādis (1896)