Nr1 Nr2 Nr3
H.A.Brīgera Rīgas ziepju un parfimērijas fabrikas cenrādis