Rīgas Amatniecības skolas VII. klases
audzēkņu darbi
E.Jungas-Štilingas zīmēšanas skolas darbi