Rūpniecības halle. Reprezentācijas zāle ar N.Ļebedeva gleznojumiem