Izstādes laukuma apgaismošanai nepieciešamo elektrisko strāvu ražoja akumulatoru baterijas un spēkstacija