Kantora grāmatu un aplokšņu fabrikas "Augusts Lira" vitrīnu pēc E.Todes projekta izgatavojis galdnieks M.Pagasts
H.Gēgingera Rīgas pirmās konservu fabrikas vitrīna pēc S.Oto un O.Vasila meta
 
Cigāru, tabakas un papirosu fabrikas "Mindels & Co" stends (E.Todes projekts)
H.A.Brīgera ziepju un parfimērijas fabrikas vitrīna pēc M.Keplera meta