Nr1 Nr2
Jubilejas izstādes reklāmas izdevums ar izstādes slēgšanas koncerta programmu 2. septembrī.