A.Freija tirgotavas reklāma "Jauka piemiņa no izstādes un Rīgas Jubilejas kabatas lakatiņi ar Rīgas skatiem"
Reklāma E.Cinka "jubilejas kabatslakatiņiem ar Rīgas skatiem"