Jubilejas izstādes Rīcības komitejas raksts Rīgas Latviešu biedrībai