H.A.Brīgera ziepju un parfimērijas fabrikas vitrīna pēc M.Keplera meta