Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Akadēmiskā bibliotēka aicina pieteikties LU 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijai “SAPRAŠANĀS MĀKSLA”
Ineta Kivle, LU Akadēmiskā bibliotēka
04.01.2018.

2018. gada 9. martā no plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) LU ikgadējās zinātniskās konferences ietvaros notiks starpnozaru sekcija “Saprašanās māksla”. Tās mērķis ir veicināt dialoga veidošanos dažādu zinātņu nozaru, tehnoloģiju, atšķirīgu kultūru un reliģiju, paaudžu un mākslu vidū. Savstarpējā saprašanās veido pamatu starpnozaru attīstībai, tā dod iespēju vienoties par kopīgu pētniecisko darbību. Klausīšanās māksla, citādā pieņemšana un saprašana, tolerance un empātija ir vērtības, bez kurām grūti iedomājama atšķirīgu personību un dažādu nozaru kopīgi pētījumi.

Par saprašanās un (ne)saprašanās modifikācijām liecina gan vēsturiski un ekonomiski procesi, gan politiskas vienošanās un (ne)vienošanās, gan māksla, dzīve un skatuve. Valoda, kurā runājam un kurā esam, literāri darbi, personību sarakste, fotogrāfijas, reliģiski un filozofiski teksti, politiski dokumenti, vēstures fakti ir avoti saprašanās un dialoga pētniecībai no dažādiem skatpunktiem – vēstures, literatūras, psiholoģijas, pedagoģijas, filosofijas, kultūras, mākslas, bibliotēku u.c. jomām, arī atomi, dabas un fizikāli procesi, ķīmiskas vielas savā starpā “gan saprotas, gan nesaprotas”. 

Aicinām ar saviem pētījumiem, idejām dalīties zinātniskajos lasījumos un referātos dažādu nozaru pētniekus, studentus un ekspertus. 

Lūdzam līdz 2018. gada 26. janvārim iesūtīt: referātu tēmas, ziņas par autoru - amatu, kontaktinformāciju; 5 – 6 teikumu apjomā referāta galvenās tēzes LU Akadēmiskās bibliotēkas direktora vietniecei Dr.phil. Inetai Kivlei. e-pasts: ineta.kivle@lu.lv