Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notiks kārtējais Misiņa kluba lasījums
Gunta Jaunmuktāne, LU Akadēmiskā bibliotēka
27.11.2017.

Ceturtdien, 2017. gada 30. novembrī plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks Misiņa kluba kārtējais lasījums. Pie mums viesosies Latvijas Esperanto asociācijas valdes priekšsēdētāja Margarita Želve ar priekšlasījumu: “Nav valoda kā valoda tik vien, Tā dvēsle, kas organismu sien.”

2017. gads ir esperanto 130. jubilejas gads un valodas autora Ludviga Zāmenhofa (1859-1917) nāves dienas 100. gadskārta, kas iekļauta UNESCO atzīmējamo dienu sarakstā.Varšavas ārsts, poliglots, esperanto radītājs Ludvigs Zāmenhofs piedzima krieva un ebrejietes ģimenē. Bērnībā un jaunībā, vērodams dzimtās Belostokas trīs lielāko kopienu – poļu, krievu un ebreju savstarpējos konfliktus, viņš nosprieda, ka mākslīga valoda, kura nebūtu dzimtā nevienam no runātājiem, varētu palīdzēt atrisināt nesaskaņas. Apguvis krievu, jidišu, poļu, vācu, angļu, franču, latīņu un sengrieķu valodas un izpētījis dažādas pasaules valodas, 1887.gadā viņš izdeva pirmo mākslīgas starptautiskas valodas mācību grāmatu Unua Libro, ko parakstīja kā Doktoro Esperanto. Šis pseidonīms arī kļuva par jaunās valodas nosaukumu. Atlikušo mūžu viņš turpināja strādāt par ārstu un tulkoja pasaules literatūru esperanto valodā.Pasaulē iznāk ap 150 esperanto žurnālu, izdots ap 40 000 daiļliteratūras un zinātnisku darbu, esperanto mācību grāmatas iznākušas vairāk nekā 50 valodās.Lasījums vēstīs par pirmās esperanto mācību grāmatas latviešiem autoru Rūdolfu Libeku, latviešu literatūras tulkojumiem esperanto valodā, latviešu autoru oriģināldarbiem, kā arī sniegs nelielu ieskatu pasaules literatūras tulkojumos. Viens no visvairāk tulkotajiem latviešu autoriem ir Rainis. Dzejnieks vairākās vēstulēs atzinīgi ir izteicies par esperanto valodu. Šajā valodā arī ir iztulkota viņa luga “Mīla stiprāka par nāvi”. Aspazija esperanto ir veltījusi četrrindi, kuras fragments izmantots lasījuma nosaukumā.Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt, kā visiem labi pazīstama dzeja skan esperanto valodā. Dzeju lasīs Lolita Mediņa.Lasījuma laikā  būs iespēja aplūkot esperanto valodā izdoto grāmatu izstādi.