Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Izdots LU Akadēmiskās bibliotēkas krājums "Meklējiet rakstos! Misiņa bibliotēkai un Kārlim Eglem - 130"
Ineta Kivle, LU Akadēmiskā bibliotēka
28.11.2018.

30. novembrī plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks zinātnisko rakstu krājuma “Meklējiet rakstos! Misiņa bibliotēkai un Kārlim Eglem – 130” atvēršanas svētki.

Grāmata ir veltījums Misiņa bibliotēkai, tās izveidotāja Jāņa Misiņa un viņa darba turpinātāja Kārļa Egles izcilajām personībām. Izmantojot gan vēstures faktus un starpkultūru dialoga veidošanās apliecinājumus, gan klasisko bibliotekāra pieeju un starpdisciplinārus atzinumus, 16 grāmatas autori piedāvā lasītājam iepazīties ar vērtīgāko un pilnīgāko Latvijas grāmatu krātuvi un tās veidošanās vēsturi – Misiņa bibliotēku, tās izcilajām personībām, kolekcijām un kultūras vērtībām.

Grāmatas autoru atšķirīgās intelektuālās un emocionālās pieredzes Latvijas grāmatniecībai ļauj iezaigoties jaunās krāsu gammās – no  jauna tiek skatīts Jāņa Misiņa un Kārļa Egles devums ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskā kontekstā.   Savas atziņas par Misiņa bibliotēkas ceļu Latvijā, tās veidotājiem un atstāto mantojumu rakstījuši Latvijas, Somijas, Polijas un Lietuvas pētnieki: Ina Druviete, Gunta Jaunmuktāne, Vita Aišpure, Dagnija Ivbule, Valdis Mazulis, Venta Kocere, Viesturs Zanders, Jana Dreimane, Inese Sirica, Ineta Kivle, Ieva Mīlgrāve, Linda Eltermane, Monika Mihališina, Silvestrs Gaižūns, Anna Strode, Jouko Talonens.

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka pateicas Latvijas Universitātes Akadēmiskajam apgādam, māksliniekam Aivaram Plotkam, visiem autoriem un grāmatas veidotājiem par ieguldīto darbu rakstu sagatavošanā, rediģēšanā un tulkošanā, grāmatas dizaina izstrādē un maketēšanā, recenzentiem par ieteikumiem publikāciju pilnīgošanā, ikvienam, kas veicināja grāmatas ceļu līdz lasītājam.