Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kolektīvās monogrāfijas “Latvija-Baltkrievija: 1918-2018” un zinātnisko rakstu krājuma “Latvieši un baltkrievi: kopā cauri gadsimtiem” prezentācija
Linda Eltermane, LU Akadēmiskā bibliotēka
21.01.2019.

2019. gada 29. janvārī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks kolektīvās monogrāfijas “Latvija-Baltkrievija: 1918-2018” un zinātnisko rakstu krājuma “Latvieši un baltkrievi: kopā cauri gadsimtiem” prezentācija

Kolektīvā monogrāfija "Latvija - Baltkrievija: 1918 - 2018" tapusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes un Vitebskas Valsts Medicīnas universitātes sadarbības ietvaros. Tā ir gandrīz gadu ilga baltkrievu un latviešu zinātnieku no Vitebskas, Gomeļas, Grodņas, Mogiļevas un Rīgas kopīgā darba rezultāts. Grāmata ir pirmais mēģinājums vispusīgi aplūkot Baltkrievijas un Latvijas, baltkrievu un latviešiu attiecības 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā. Autoru kolektīvs, kas sastāv no abu valstu vēsturniekiem, ekonomistiem, filozofiem un sociologiem, iepazīstina ar dažādiem attiecību aspektiem (politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem un kultūras) starp valstīm un tautām. Monogrāfija izdota ar Latvijas Ārlietu ministrijas un Latvijas Simtgades fonda atbalstu.

Gadagrāmata “Latvieši un baltkrievi: kopā cauri gadsimtiem” sāka iznākt 2012. gadā kā daļa no projekta “Latvieši un baltkrievi: kopā cauri gadsimtiem” ar mērķi iegūt un popularizēt informāciju par Latvijas un Baltkrievijas sadarbību sākot no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām, veidot dialogu starp zinātniekiem, apmainīties ar pētījumu rezultātiem un izveidot kontaktus jauniem kopīgiem projektiem. Publicētie raksti atspoguļo latviešu lomu Baltkrievijas vēsturē un baltkrievu lomu Latvijas vēsturē, kā arī starpetnisko un starpvalstu mijiedarbību mūsdienās.

Projekta “Latvieši un baltkrievi: kopā cauri gadsimtiem” ietvaros tika apsekotas 11 latviešu bijušās kolonijas Baltkrievijas teritorijā, organizēti 4 apaļie galdi ar Latvijas Universitātes un Vitebskas Valsts Medicīnas universitātes pasniedzēju un studentu dalību, nodibināti kontakti ar Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku, Baltkrievijas Informācijas centru, Latvijas Baltkrievu savienību u.c.

Izdevumi adresēti plašam lasītāju lokam - vēsturniekiem, etnogrāfiem, slāvistiem, studentiem, kā arī visiem, kuriem ir interese par Baltkrievijas un Latvijas pagātni un tagadni.