Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Akadēmiskajā bibliotēkā notika monogrāfijas “Latvija – Baltkrievija: 1918 – 2018 “ un zinātnisko rakstu krājuma “Latvieši un baltkrievi: cauri gadsimtiem” prezentācija
Linda Eltermane, LU Akadēmiskā bibliotēka
31.01.2019.

2019. gada 29. janvārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika kolektīvās monogrāfijas “Latvija-Baltkrievija: 1918-2018” (Minska, 2018) un zinātnisko rakstu grājuma “Latvieši un baltkrievi: kopā cauri gadsimtiem” 7. laidiena prezentācija.

   2019. gada 29. janvārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika kolektīvās monogrāfijas “Latvija-Baltkrievija: 1918-2018” (Minska, 2018) un zinātnisko rakstu grājuma “Latvieši un baltkrievi: kopā cauri gadsimtiem” 7. laidiena prezentācija.

Pasākuma dalībniekus sveica Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, Baltkrievijas vēstniecības Latvijā pirmais sekretārs Aleksejs Vasiļkovs un Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā vadītājs Uģis Skuja. 

LU Humanitāro zinātņu fakultātes Rusistikas un slāvistikas nodaļas profesore Ludmila Sproģe un docente Nadežda Kopoloveca norādīja, ka grāmatas ir ļoti nozīmīgs solis Latvijas un Baltkrievijas sakaru izpētē un popularizēšanā. Projekta aktualitāti akcentēja arī mākslinieks, baltkrievu biedrības “Svitanak” valdes loceklis Vjačeslavs Telešs.

Kolektīvā monogrāfija "Latvija - Baltkrievija: 1918 - 2018" sagatavota Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes un Vitebskas Valsts Medicīnas universitātes sadarbības ietvaros un tajā tiek apskatīti vienojošie un atšķirīgie Latvijas un Baltkrievijas attīstības modeļi, kā arī starpvalstu sadarbība. Grāmata izdota pateicoties Latvijas Ārlietu ministrijas Latvijas simtgades publiskās diplomātijas atbalstam. Bez baltkrievu kolēģiem grāmatas redkolēģijā darbojās LU Vēstures un filozofijas fakultātes dekāne profesore Valda Kļava un profesors Ēriks Jēkabsons. Vairāki nozīmīgi Ē. Jēkabsona raksti veltīti starpkaru periodam un Latvijas attiecībām ar Baltkrievijas Tautas Republiku un Baltkrievijas SSR, apskatīti dažādi sarežģītie un traģiskie okupācijas režīma aspekti Latvijas un Baltkrievijas teriotorijās, pretrunīgā attieksme starp latviešiem un baltkrieviem Otrā pasaules kara laikā. 

Grāmatas galvenais redaktors, Vitebskas Valsts Medicīnas universitātes vecākais pasniedzējs Maksims Koroļovs prezentēja arīzinātnisko rakstu krājuma “Latvieši un baltkrievi: kopā cauri gadsimtiem” 7.laidienu un iepazīstināja viesus ar projektu “Latvieši un baltkrievi: kopā cauri gadsimtiem” un tā gaitu. Arī šajā projektā līdzdarbojās profesors Ē. Jēkabsons, kā arī LU profesore Janīna Kursīte-Pakule, savukārt LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane rakstu krājumā sniegušas ieskatu latviešu literatūrzinātnieces Mirdzas Ābolas (1923-2007) ieguldījumā latviešu-baltkrievu literāro sakaru paplašināšanā.

Abi izdevumi raisīja lielu interesi un izvērsās plaša diskusija. Ar saviem komentāriem un ierosinājumiem turpmākajam darbam dalījās Latvijas Baltkrievu savienības priekšsēdētāja Valentīna Piskunova un baltkrievu biedrības „Prameņ” priekšsēdētāja Jeļena Lazareva.

Par pasākuma māksliniecisko noformējumu bija parūpējušās  Limbažu Tautas lietišķās mākslas studijas “Dzilna” dalībnieces , kuru izstāde – jostā iekļauta Latvijas himna, 2018. gada novembrī priecēja Vitebskas iedzīvotājus. Latvijas Republikas proklamēšanas 100 gadu jubilejai bija veltīta arī mākslinieka Jāņa Strupuļa izstāde “100 medaļas”. Lielu interesi Vitebskā izraisīja medaļas, kas saistītas ar Vitebskas reģiona ievērojamiem cilvēkiem – Francisku Skorinu, Polockas Simeonu un slaveno mākslinieku Marku Šagālu. 

Noslēgumā muzikālo priekšnesumu sniedza baltkrievu dziesmu ansamblis "Nadzeja".