Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Akadēmiskajā bibliotēkā norisinājās otrā starpdisciplinārā konference "Grāmata. Zīme. Krāsa"
Ineta Kivle, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka
01.04.2019.

Latvijas Universitātes simtgadei veltītās 77. Starptautiskās Zinātniskās konferences ietvaros 2019. gada 26. un 27. martā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā norisinājās Starpnozaru pētniecības centra organizētā 2. Starpdisciplinārā konference “Grāmata. Zīme. Krāsa”

Konferencē “Grāmata. Zīme. Krāsa” atšķirīgu nozaru pētnieki referēja un stāstīja par zīmēm un krāsām, kuras bibliotekāri un kolekcionāri atstāj grāmatās; par grāmatas ilustrācijām, burtveidiem, estētiku un vizualitāti. LU Akadēmiskā bibliotēka, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas un Humanitāro zinātņu fakultātes, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Mākslas akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Grāmatizdevēju asociēja pulcēja kopā pētniekus ar atšķirīgām pieredzēm kopīgas zināšanu platformas izveidei  - skatīt grāmatas, zīmes un krāsas kā fiziskas parādības pirmajā plānā izvirzot nevis kādas nozares jautājumu, bet gan grāmatu, krāsu un zīmi. Zīme un krāsa tika skatītas kontekstā ar  zīmogiem un sevišķas slepenības zīmēm, teksta kaligrammām, mūķeņu lasīšanas ieradumiem, enciklopēdisko tekstu ilustrēšanas tradīcijām, dāvinājuma ierakstiem, burtveidoliem, vizuālajiem signāliem, dievišķās gaismas klātbūtni, zeltu, grāmatu likteņiem kolekcijās un bibliotēkās u.c. Abās Konferences dienās: 26. martā: Atstātās zīmes grāmatās un 27. martā: Grāmata zīmēs un krāsās uzstājās grāmatu, mākslas un bibliotēku pētnieki:  Dr. paed Austra Avotiņa, Dr.philol. Jana Dreimane, Mg.soc. Daina Gulbe, Bc.philol. Toms Herings, LU doktorantes Kristīne Zaļuma un Sandija Iesalniece, Dr.phil. Ineta Kivle, Dr.philol. Ināra Klekere, Mg.philol. Laura Kreigere-Liepiņa, Mg.soc. Maija Krekle, Mg.soc. Lilija Limane, Mg.philol. Sandra Okuņeva, Dr.philol. Aija Taimiņa, Mg.sci.soc. Silvija Tretjakova, Mg.arch., Mg.art. Gatis Vanags, Dr.philol. Viesturs Zanders.

Paldies Konferences referentiem un klausītājiem, kuru kopīgais apmeklējums abās konferences dienās sniedzās pāri simtam.

Uz tikšanos un sadarbību!