Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Ērika Jēkabsona monogrāfijas “Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības, 1918-1940” atvēršanas svētki
LU Akadēmiskā bibliotēka
02.04.2019.

2019.gada 5.aprīlī plkst.17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa, Latvijas Universitātes profesora Dr.hist. Ērika Jēkabsona monogrāfijas “Latvija un Turcija: aizmirstās attiecības, 1918-1940” (teksts latviešu, angļu un turku valodā) atvēršanas svētki.

Grāmatas mērķis bija atspoguļot vēstures literatūrā un sabiedriskajā atmiņā gandrīz pilnīgi aizmirstu Latvijas starptautisko attiecību vēstures lappusi – attiecības ar Turciju no 1918. līdz 1940.gadam – Latvijas valsts pastāvēšanas laikā. Tas darīts, pirmkārt, no Latvijas skatu punkta, balstoties uz Latvijas avotu materiāliem. Plašāk aplūkota arī attiecību priekšvēsture, bet galvenā vērība pievērsta abu pušu politiskajām, diplomātiskajām un konsulārajām, kā arī saimnieciskajām attiecībām no 20. gadu vidus, kad nodibinājās oficiāli diplomātiskie sakari starp Latviju un Turciju, līdz 1940.gadam, kad Latvijas neatkarība tika uz pusgadsimtu iznīcināta. Grāmatas atsevišķā nodaļā ievietoti trīs Turcijas vēsturnieku raksti angļu un turku valodā, kuri atspoguļo Turcijas puses redzējumu uz abu valstu attiecībām aplūkojamā periodā.

Grāmatā ir runa par divu šķietami dažādu un arī dažādos Eiropas reģionos izvietotu valstu attiecībām. Tomēr 20. gadsimta 20. un 30. gadi ir laiks, kad attīstās sakari starp visām valstīm, turklāt arī Turcija kā ļoti ietekmīga valsts skaidri pretendē uz savas lomas palielināšanu pasaulē. To skaidri apzinājās arī Latvijas valstu vadītāji. Tādējādi starp abām zemēm pastāvēja daudzpusējas attiecības, kuru aktualitāti mūsdienās būtiski palielina apstāklis, ka arī patlaban Latviju un Turciju saista draudzīgas attiecības un sadarbība.

Grāmata tapusi kā daļa no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas koordinētās Latvijas valsts simtgades Publiskās diplomātijas programmas un tā ir paliekoša dāvana ne tikai Latvijai un Latvijas simtgadei, bet arī Turcijai. Latvija un Turcija ir svarīgas sabiedrotās, jo abas ir NATO dalībvalstis.

Grāmatu izdevis Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.