Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rīgas Rīnūžu vidusskola paraksta sadarbības memorandu
Linda Eltermane, LU Akadēmiskā bibliotēka
12.06.2019.

2019. gada 11. jūnijā Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā bibliotēkā tika parakstīts sadarbības memorands starp Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku un Rīgas Rīnūžu vidusskolu. Tikšanās laikā tika pārrunātas sadarbības iespējas izglītojošo pakalpojumu sniegšanā, īpaši pievēršot uzmanību projektu nedēļām, lekcijām un citiem pasākumiem, kas atbilst Latvijas Universitātes Stratēģiskā plāna īstenošanai. Svinīgajā pasākumā piedalījās LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane, Rīgas Rīnūžu vidusskolas direktors Deniss Kļukins un direktora vietniece Sniedze Joma.

Rīgas Rīnūžu vidusskola (agrāk: Rīgas 97. vidusskola (1990. – 1991. gg.), Rīgas (pilsētas) Rīnūžu ģimnāzija (1991. – 2006. gg.)) uzsāka savu darbību 1990. gada 1. septembrī. Skola piedāvā plašu interešu izglītības programmu klāstu, kā arī aktīvi iesaistās Eiropas Sociālā fonda un ERASMUS+ starptautiskajos projektos. No 2005. gada Rīnūžu vidusskola aktīvi piedalās Vides izglītības fonda Ekoskolu programmā, bet no 2007. gada skolai ir piešķirts zaļais karogs. Vairāki Rīnūžu vidusskolas skolotāji ir apbalvoti ar Rīgas pašvaldības balvu „Zelta pildspalva”.
 Sadarbības memoranda mērķis, apzinoties pušu kopējās intereses un sadarbības iespējas izglītojošo pakalpojumu sniegšanā, ir veicināt skolēnu, pasniedzēju un personāla profesionālo izaugsmi un informatīvo apgādi, sadarboties izglītojošo pakalpojumu sniegšanas jomā, lai nodrošinātu pētniecisko darbību, veicinātu vidējās izglītības integrāciju Latvijā, kopīgi organizēt projektu un zinātniskās pētniecības darbu nedēļas, izmantojot LU Akadēmiskās bibliotēkas krājumu, kā arī piedalīties starptautisko projektu izpildē.
Bibliotēkas direktore Venta Kocere un Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane iepazīstināja skolas vadību ar Starpkultūra dialoga centra darbības virzieniem. Deniss Kļukins un Sniedze Joma ar prieku apciemoja Ukrainas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas informācijas centrus un Eiropas dokumentācijas punktu, kā arī  bija pārsteigti par neskaitāmajiem interesantajiem pasākumiem - izstādēm, diskusijām, priekšlasījumiem, koncertiem u.c., kurus rīko LU Akadēmiskā bibliotēka. Skolas vadība izrādīja lielu interesi par dalību un skolēnu iesaistīšanu šādos pasākumos un darbu ar bibliotēkas informācijas resursiem. Līdz ar jaunā mācību gada sākšanos, LU Akadēmisko bibliotēku apmeklēs gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolēnu grupas, kuras iepazīsies ar bibliotēkas darbības virzieniem un fondiem.
2017. un 2018. gadā sadarbības memorandi jau tika noslēgti ar Rīgas Ukraiņu vidusskolu, Rīgas 13. vidusskolu, Rīgas Klasisko ģimnāziju un Rīgas 66. speciālo vidusskolu.