Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Akadēmiskās bibliotēkas Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas vadītāja piedalās Austrijas bibliotēku bibliotekāru tālākizglītības seminārā
Ņina Kočetkova, LU Akadēmiskā bibliotēka
08.07.2019.

No 2019. gada 17. jūnija līdz 30. jūnijam Vīnē notika Austrijas bibliotēku ārzemēs bibliotekāru tālākizglītības 10. Vīnes seminārs „Līdzdalība literatūrā un sabiedrībā. Parlamentārisms-tulkojums-sociālā partnerība” (Partizipation in Literatur und Gesellschaft. Parlamentarismus–Übersetzung–Sozialpartnerschaft), kurā piedalījās Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas vadītāja Ņina Kočetkova.

Austrijas bibliotēku bibliotekāru tālākizglītības seminārus ikgadēji organizē Austrijas Zinātņu akadēmija un Austrijas Literatūras biedrība Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālās ministrijas Kultūrpolitikas sekcijas virsvadībā.
10. Vīnes seminārā piedalījās 25 Austrijas bibliotēku ārzemēs darbinieki no vairāk nekā 19 valstīm. Tālākizglītības semināra ietvaros notika radošās darbnīcas, lekcijas, diskusijas, tikšanās, literatūras un kultūras pasākumi, prezentācijas, dažādu institūciju un bibliotēku apmeklējumi.
Semināru svinīgi atklāja Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālās ministrijas Kultūrpolitikas sekcijas vadītāja Dr. Terēze Indžeina (Dr. Teresa Indjein) un Austrijas Parlamenta bibliotēkas direktore Dr. Elizabete Ditriha-Šulca (Dr. Elisabeth Dietrich-Schulz). Dr. Terēze Indžeina sniedza ieskatu Austrijas bibliotēku ārzemēs auglīgajā darbībībā 2018. gadā un sirsnīgi pateicās par sadarbību kultūras un zinātnes jomā. Austrijas Parlamenta bibliotēkas direktore Dr. Elizabete Ditriha-Šulca iepazīstināja semināra dalībniekus ar Austrijas Parlamenta bibliotēkas darbību un jaunizdotajām Parlamenta bibliotēkas grāmatām un publikācijām, ka arī interneta vietni. Jāatzīmē, ka Austrijas Parlamenta bibliotēka šogad svin savu 150. gadadienu.
Semināra pirmajā dienā dalībnieki tika pieņemti Lihtenšteinas vēstniecībā Vīnē. Viesus uzrunāja Lihtenšteinas Firsistes vēstniece Austrijā, Lihtenšteinas princese Marija-Pia Kotbauere (Maria-Pia Kothbauer) un Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālās ministrijas Kultūrpolitikas sekcijas vadītāja Dr. Terēze Indžeina. 
Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālās ministrijas Kultūrpolitikas sekcijā notika radošā darbnīca ar departamenta “Austrijas bibliotēkas ārzemēs” vadītāju Sandru  Dīpenzaifenu (Sandra Diepenseifen), departamenta “Kultūras un zinātnisko pasākumu rīkošana ārzemēs” vadītāju Dr. Ullu Kraus-Nusbaumeri (Dr. Ulla Krauss-Nussbaumer) un Dr. Valtraudu Dennhardtu-Hercogu (Dr. Waltraud Dennhardt-Herzog), ka arī citiem Kultūrpolitikas sekcijas departamentu vadītājiem, kur tika prezentēta Kultūrpolitikas sekcijas darbība, programmas, vadlīnijas, Austrijas bibliotēku darbības  rezultātu prezentācijas, pārrunāti darba jautājumi, kā arī notika apmācības sakarā ar jaunās atskaišu sistēmas ieviešanu.
Semināra programmas ievaros dalībnieki iepazinās ar dažādu Vīnes institūciju darbību un bibliotēkām: Austrijas Darba kameru un bibliotēku, Austrijas Tirdzniecības kameru un bibliotēku, Vīnes Rātsnamu un bibliotēku, Vīnes Literatūras namu un bibliotēku, Vīnes Universitātes Tulkošanas studiju centru un bibliotēku, u.c., kā arī  apmeklēja vairākas  iespaidīgas izstādes: austriešu dzejniecei Kristīnei Lavantei (Christine Lavant)  veltītu  izstādi Vīnes Literatūras namā “Ich bin wie eine Verdammte, die von Engeln weiß” (“Esmu kā nolādētā, kas pazīst eņģeļus”). Lielu interesi raisīja izstāde “Aufbruch ins Ungewisse-Österreich seit 1918” (“Došanās ceļā uz nezināmo - Austrija  kopš 1918. gada”) Austrijas Mūsdienīgās vēstures muzejā. 
Vēlos izteikt pateicību Austrijas Eiropas, integrācijas un ārlietu federālās ministrijas Kultūrpolitikas sekcijai, vadītājām Sandrai Dīpenzaifenai, Ullai Kraus-Nusbaumerei, Austrijas Literatūras biedrībai, visiem 10. Vīnes semināra organizatoriem, semināra programmas koordinatoram, Austrijas Zinātņu akadēmijas Salīdzinošo mediju un komunikāciju pētījumu institūta pētniekam Mag. Lukasam  Marcelam Vosickim (Lukas Marcel Vosicky), grupas vadītājam Lukasam  Meijerhoferam (Lukas Meierhofer) par izcili organizētu semināru un draudzīgu  gaisotni, kas dod jaunus impulsus tālākai radošai  darbībai. Liela pateicība visām Austrijas institūcijām, kuras mūs tik viesmīlīgi uzņēma.