Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

ERASMUS+ personāla mobilitātes ietvaros LU Akadēmiskajā bibliotēka uzņēma kolēģi no Insbrukas Universitātes bibliotēkas
Linda Eltermane, LU Akadēmiskā bibliotēka
04.09.2019.

2019. gada no 26. līdz 30. augustam Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka ERASMUS+ personāla mobilitātes programmas ietvaros uzņēma kolēģi Moniku Šternu (Monika Stern) no Insbrukas Universitātes un Tiroles Nacionālās bibliotēkas.

Insbrukas Universitāte ir valsts universitāte Insbrukā, Austrijas federālās zemes Tiroles galvaspilsētā, kas dibināta 1669. gadā, un šogad svin 350 gadu jubileju. Universitātes un Tiroles Nacionālās bibliotēka ir trešā lielākā bibliotēka Austrijā, kas tika dibināta 1745. gadā pēc ķeizarienes Marijas Terēzes iniciatīvas kā "Bibliotheca publica Oenipontana". Šobrīd bibliotēka pilda gan publiskās, gan universitātes bibliotēkas funkcijas. Universitātes un Tiroles Nacionālās bibliotēkas fondu veido 3,5 milj. grāmatu, 24600 e-žurnāli un e-avīzes, 40190 e-grāmatas, 4276 avīzes un žurnāli, 90 datubāzes, 1345 manuskripti, 2315 inkunābulas un daudzie sīkiespieddarbi. Bibliotēkas lepnums - pilnīgākais tiroliešu literatūras krājums pasaulē.
Monika Šterna ar lielu interesi iepazinās ar LU AB (dibināta 1524. gadā) notikumiem bagāto vēsturi un vērtīgajiem krājumiem. Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa iepazīstināja austriešu kolēģi ar vissenākajiem izdevumiem, kas glabājas bibliotēkas krājumā. Viņa aplūkoja cauri gadsimtiem saglabātos dārgumus un izteica apbrīnu par Austrijas ķeizarienes Marijas Terēzes 1745. gada vēstuli Antonam Paulam Prantaueram Oberintālē oriģinālu un citiem, ar Austriju saistītiem, unikāliem materiāliem.
Izpilddirektors Valdis Mazulis pastāstīja par krājuma digitalizācijas un saglabāšanas darbiem, kas tiek veikti LU Akadēmiskajā bibliotēkā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un ārvalstu partneriem, kā arī pārrunāja ar kolēģi kopkatologa sistēmu ALEPH un PRIMO priekšrocības.
M. Šterna iepazinās ar Misiņa bibliotēkas lasītavu un unikālajiem krājumiem. Misiņa bibliotēkas bibliotekāre Dzintra Markuse parādīja Insbrukas bibliotekārei krātuvi, kur M. Šterna bija pārsteigta par lielo materiālu skaitu vācu valodā. Kolēģe salīdzināja Misiņa bibliotēkas nozīmīgo darbu latviešu literatūras un kultūras saglabāšanā ar Universitātes un Tiroles Nacionālās bibliotēkas darbu tiroliešu literatūras un kultūras saglabāšanā. 
Starpkultūru dialoga centra vadītāja Linda Eltermane iepazīstināja austriešu bibliotekāri ar Starpkultūru dialoga centra struktūrvienībām, kuras darbojas bibliotēkā – Ukrainas, Gruzijas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas un Baltkrievijas informācijas centriem. M. Šterna augsti novērtēja nozīmīgo darbu, kas tiek veikts bibliotēkā starpkultūru dialoga jomā. LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore un Austrijas bibliotēkas un Šveices lasītavas zinātniskā konsultante Tatjana Kuharenoka pastāstīja M. Šternai par Austrijas bibliotēku un Šveices lasītavu.
LU AB direktore Venta Kocere ar Moniku Šternu pārrunāja sadarbības iespējas un iespējamo partnerību starptautiskos projektos.
Krājuma komplektēšanas un attīstības nodaļas vadītāja Daina Gulbe un galvenā bibliotekāre Anna Strode iepazīstināja kolēģi ar LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma attīstību, informācijas resursu tehnoloģiskās apstrādes un dāvinājumu, obligāto eksemplāru koordinēšanas shēmām.
ERASMUS+ personāla mobilitātes ietvaros kolēģe no Insbrukas apmeklēja Latvijas Universitātes bibliotēku Raiņa bulvārī 19, kā arī  LU Akadēmiskā centra Dabas māju un Zinātnes māju Torņakalnā.