Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Izstāde “Mūsu Alma Mater – fakti, notikumi, atmiņas”
LU Akadēmiskā bibliotēka
13.09.2019.

Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Rūpniecības ielā 10, izstāde “Mūsu Alma Mater – fakti, notikumi, atmiņas”, kas veltīta LU simtgadei. Izstāde būs skatāma līdz 2020. gada 13. janvārim

Savā atmiņu stāstījumā par Latvijas Universitāti tās sekretārs laika posmā no 1937. līdz 1944. gadam Jānis Vēliņš atceras: “Kad 1937. gada  1. septembrī sāku strādāt Latvijas Universitātes sekretariātā, toreizējais sekretārs Valdmanis man teica: “Universitāte nav tikai mācību iestāde – tā ir pasaule pati par sevi.”

 LU Akadēmiskajā bibliotēkā skatāmā izstāde veltīta šai pasaulei. Pasaulei, kuras centrālā ass vienmēr ir bijusi un būs students. Izstādes pamatu veido stāsti un liecības par to laika posmu, kad, kā atzinis vēsturnieks Arveds Švābe, “studēšana bija kļuvusi gandrīz par nacionālo goda lietu”, tie bija 20. gadsimta 20.–30. gadi.

Iejusties šajā laikā palīdzēs toreizējo studentu Arveda Švābes, Ādolfa Šildes, Arnolda Aizsilnieka, Marisa Vētras, Helmāra Rudzīša, Jāņa Rudzīša u. c. gan nopietnas, gan jautras atmiņas par saviem studiju gadiem un pasniedzējiem – savu Alma Mater. Atmiņu stāstus papildinās bagātīgs ilustratīvais materiāls no LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkas un Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas krājumiem –   fotogrāfijas, grāmatas, laikraksti, žurnāli, kalendāri, afišas, ielūgumi, programmas un citi materiāli. Piemēram, interesantas ir Studentu padomes vēlēšanu afišas, kas liecina par sīvu cīņu starp konkurējošiem sarakstiem. Studentu dzīvi P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē varēs skatīt, ielūkojoties žurnāla “Universitāte” un laikraksta “Padomju Students” lappusēs, kā arī fotogrāfijās, kas atsauks atmiņā studentu celtnieku vienību un rudens talku laiku.

Lai arī Akadēmiskā bibliotēka Latvijas Universitātes saimei piepulcējās nesen (2009. gadā), arī pirms tam un tagad to saista ciešas saiknes ar Universitāti – tas būs redzams fotogrāfijās.

Izstāde būs skatāma līdz 2020. gada 13. janvārim.